Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

CroRIS je novi nacionalni informacijski sustav - Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske. Akronim CroRIS dolazi od engleskog naziva: Croatian Research Information System. CroRIS je trenutno u izgradnji, a projekt izgradnje će trajati nekoliko godina. CroRIS će objediniti veliku količinu informacija o znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi, njezinu korištenju itd. Sustav nastaje u okolini u kojoj dio ovih informacija već postoji, ali je samo djelomično povezan te će dijelom potpuno integrirati neke postojeće sustave i programska rješenja, a dijelom se povezati s drugima, uključujući i međunarodne. Više informacija o CroRIS-u i planu razvoja sustava se može vidjeti na stranicama projekta: https://www.srce.unizg.hr/croris

Programski moduli CroRIS-a

U sustav će se postupno uključivati završeni programski moduli, a tako će se proširivati i ovaj sustav uputa. Trenutno su u sustavu dostupni sljedeći programski moduli:

te sljedeća programska sučelja, namijenjena programskom pristupu drugih sustava:


Kontakt

Za sva pitanja, komentare i prijedloge u vezi funkcioniranja dostupnih programskih modula, kao i razvoja cijelog sustava, molimo javite se na našu kontakt adresu: croris@srce.hr.