Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataDOKUMENTI INICIJATIVE ZA HR-OOZ

KontaktSJEDNICE RADNIH SKUPINA

  1. Inicijalni sastanak radnih skupina Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) - 8. listopad 2021.


  • No labels