DOKUMENTI INICIJATIVE ZA HR-OOZ

KontaktZapisnici sa sastanaka radnih skupina

Inicijalni sastanak radnih skupina Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) - 8. listopad 2021.

Sastanci Radne skupine za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti

Sastanci Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a


  • No labels