Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Vrste izmjena

Added - for new features.
Changed - for changes in existing functionality.
Deprecated - for soon-to-be removed features.
Removed - for now removed features.
Fixed - for any bug fixes.
Security - in case of vulnerabilities.


Serveri

Javni testni server - https://issp.srce.hr/TESTRestoranAPI/index.html
Produkcijski server - https://issp.srce.hr/restoranapi/index.html

Izmjene primjenjene na produkciji, dostupne su na testu nekolilo dana ranije.


Promjene postavljene na produkciju


 Dodano na produkciju
  • racun/naplata - u izlazne podatke u listu artikala dodana šifra artikla: int SifraArtikla (changed)
  • racun/popisartikala - u popisu menija i pojedinačnih artikala sada se vraća puni naziv menija/artikla (do sada je bio skraćeni naziv): string NazivArtikla/string NazivMenija (changed)
  • racun/naplata - slijedom dopisa od strane MZO napravljene izmjene vezane uz ograničenja količine po grupi artikla. (changed)