Vrste izmjena

Added - for new features.
Changed - for changes in existing functionality.
Deprecated - for soon-to-be removed features.
Removed - for now removed features.
Fixed - for any bug fixes.
Security - in case of vulnerabilities.


Serveri

Javni testni server - https://issp.srce.hr/TESTRestoranAPI/index.html
Produkcijski server - https://issp.srce.hr/restoranapi/index.html

Izmjene primjenjene na produkciji, dostupne su na testu nekolilo dana ranije.


Javni test

 • Obračun po blagajni i obračun po ustanovi primaju novi neobavezni parametar vrsta obračuna. Razlog uvođenja novog parametra je rad u offline modu. Vrsta obračuna: 0 → svi računi uključujući i račune izdane za vrijeme izvanmrežnog rada, 1 - samo računi izdani u mrežnom radu (Changed)


Javni test

 • Omogućena trajna dnevna ponuda za pojedinačne artikle, što znači da nije više potrebno svakodnevno unositi artikle, nego su uvijek dostupni pod svojim šiframa (Changed)
 • Blagajnik kao zaposlenik sada može raditi u svakom restoranu nadređene ustanove sa svojim pristupnim podacima (nije potrebno ga više ručno dodavati kao djelatnika u svaki restoran nadređene ustanove) (Changed)
 • Dodan offline način rada tako da je omogućen prihvat računa samo onda kada je poslužitelj na strani Srca bio offline (/Racun/racunizdanoffline) (Added)


Promjene postavljene na produkciju

Promjena radnog vremena sa 07h - 22h na 06 - 23h (Changed)


Promjene postavljene na produkciju

Javni test

 • Dodan novi endpoint - Pregled naplate (Added)
  • Resurs nije obavezan za korištenje. Resurs služi kao pregled naplate. Prima i vraća identične podatke kao i resurs naplata, ali se podaci ne bilježe u bazu podataka. Resurs je informativnog sadržaja.

   Resurs zahtijeva HTTP header [x-request-kljuc:"V4 UUID"]. Za svaki novi request potrebno je generirati novi V4 UUID ključ i postaviti ga unutar headera.
   Ako dva requesta imaju isti ključ, oni se tretiraju kao dva identična requesta, te se drugom ili svakom sljedećem requestu vraća response requesta čija je
   obrada prva završila. Requesti su važeći 24 sata. Header spriječava da se na primjer za jednog studenta naplata odradi dva puta za redom u slučaju da su
   greškom poslana dva identična requesta. Primjer: x-request-kljuc: "fae27f9f-34e8-4099-9b03-7e009e443f66"

   Request:
       POST racun/naplatapregled
    
      JSON string koji je sadržan unutar tokena (atribut "JsonPodaci"):
      {
          "Artikli": [
              {
                  "SifraArtikla": 12220,
                   "Kolicina": 1
              },
              {...}
          ],
          "BrKartice": "6219831122363796111",
           "KontrolniBrojDjelatnika": "orNeQwK5qJ9DG4rn0Pi1EVNMVEPMqUHoX0w2Hmqwy_DejI4rC2TWGkxpPKDJ-agG",
           "KontrolniBrojStudenta": "9BXqc4NGk1Odo0-9JT4NXLgOAGHUy-SHIqWT_HKlWQCslH5fCcYDRGc9W1zLLa1s"
   }

 • Svaki POST resurs zahtijeva HTTP header [x-request-kljuc:"V4 UUID"]. Za svaki novi request potrebno je generirati novi V4 UUID ključ (nije nužno potrebno da bude V4 UUID, ali mora biti neki jedinstveni identifikator) i postaviti ga unutar headera.
  Ako dva requesta imaju isti ključ, oni se tretiraju kao dva identična requesta, te se drugom ili svakom sljedećem requestu vraća response requesta čija je obrada prva završila. Request i njegov response se sprema na 24 sata. Header spriječava da se na primjer za jednog studenta naplata odradi dva puta za redom u slučaju da su greškom poslana dva identična requesta.
  Primjer: x-request-kljuc: "fae27f9f-34e8-4099-9b03-7e009e443f66" (Changed )Promjene postavljene na produkciju

 • racun/naplata - u izlazne podatke u listu artikala dodana šifra artikla: int SifraArtikla (changed)
 • racun/popisartikala - u popisu menija i pojedinačnih artikala sada se vraća puni naziv menija/artikla (do sada je bio skraćeni naziv): string NazivArtikla/string NazivMenija (changed)
 • racun/naplata - slijedom dopisa od strane MZO napravljene izmjene vezane uz ograničenja količine po grupi artikla. (changed)