Datum i mjesto održavanja

10:00 - 11:30 , MS Teams

Prisutni

 • Sanda Hasenay (PTFOS)

 • Ljiljana Jertec Musap (Srce)

 • Iva Melinščak Zlodi (FFZG)

 • Ivana Majer (MEF)

 • Ivona Milovanović (NSK)

 • Željka Salopek (FFZG)

 • Karolina Holub (NSK)

 • Draženko Celjak (Srce)

 • Kristina Posavec (Srce)

 • Marko Cundeković (Srce)

 • Matko Horvat (Srce)

Dnevni red

 1. Novi zakon i promjene titula 
 2. Usklađivanje Upisnika studijskih programa sa Zakonom
 3. Mapiranje novih razina studija
 4. Pohranjivanje završnih radova prije završetka studija
 5. Razno

Bilješka

Ad 1

Novi zakon i promjene titula 

Novi zakon i promjene titula  - u  novom Zakonu čl. 114 (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_119_1834.html ) mijenjali su se nazivi razina studija (npr.  preddiplomski stručni studij mijenja naziv u stručni prijediplomski studij) i titule koje se stječu. Dogovoreno je da se odmah počnu koristiti novi nazivi, ali da se stari nazivi ostave na zahtjev za slučajeve koji se u trenutku održavanja sastanka ne mogu predvidjeti. Predlaže se da se novi nazivi razina studija i titule počnu primjenjivati s 1.1.2023. Radovima koji su već pohranjeni i objavljeni neće se automatikom mijenjati naziv razine studija i titula.

Ad 2

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u srpnju 2023. odradilo usklađivanje Upisnika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u srpnju 2023. odradilo usklađivanje Upisnika studijskih programa s novim Zakonom na način da je napravilo kopije studijskih programa, nakon čega je izvorna verzija proglašena neaktivnom, a kopija važeća. Kopija je dobila novu šifru. Budući da se Dabar oslanja na Upisnik studijskih programa i omogućuje unos podataka koji ne dolaze iz Upisnika (npr. engleski naziv studijskih programa), to se sve odražava na unos radova u Dabar jer se udvostručuje broj studijskih programa. 

Ovako promijenjeni podaci velik su problem za visoka učilišta s velikim brojem različitih programskih studija poput Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kako bi se pravovremeno ažurirali studijski programi i na neki način olakšao unos novih, predlaže se da Srce dostavi ustanovama tablicu s popisom starih studijskih programa u kojima se nalaze prijevodi na engleski jezik. Nažalost, ažuriranja na engleski jezik moraju se odraditi ručno jer se podatak ne povlači automatski u Dabar iz Upisnika MZO.

Predloženo je da se provjeri mogućnost ažuriranja podataka u samome Upisniku i povlačenja podataka u Dabar kako se ubuduće ne bi događale slične situacije, s obzirom na to da visoka učilišta sukladno Pravilniku o Upisniku studijskih programa dostavljaju podatke o nazivu studija na hrvatskom i engleskom jeziku. Nakon rasprave, dogovoreno je da će se ustanovama omogućiti sljedeće opcije pri pohrani radova u repozitorij:

a) popis neaktivnih (starih) studijskih programa 

b) popis aktivnih (novih) studijskih programa

c) mogućnost da se za studijske programe kojima urednici repozitorija još nisu upisali engleske prijevode, na engleskom sučelju prikazuje podatak na hrvatskom

Ad 3

Definirati mapiranje novih razina studija na vrste radova 

Raspravljalo se o prijevodu naziva “završni specijalistički rad” na engleski jezik te je zaključeno da se izmjeni postojeći naziv iz “professional thesis” u "postgraduate specialist thesis". 

Radna skupina se usuglasila s nazivima u tablici dostupnoj na: https://dabar.srce.hr/objekti.

Ad 4

Pohranjivanje završnih radova prije završetka studija

Na nekim fakultetima studenti imaju obvezu dostaviti studentskoj referadi dokaz (ispis) da su pohranili svoj rad u repozitorij kako bi mogli završiti studij. RS podržava praksu pohrane radova nakon obrane jer se prilikom pohranjivanja završnih i diplomskih radova potiče preuzimanje podataka o radovima iz ISVU sustava, a to nije moguće ako u ISVU sustavu nije označen završetak studija.