Datum i mjesto održavanja

; 13:30-15:00 sati; MS Teams

Prisutne

  • Sanda Hasenay (PTFOS)
  • Ljiljana Jertec Musap (Srce)
  • Iva Melinščak Zlodi (FFZG)
  • Ivana Majer (MEF)
  • Elena Palčić (NSK, zamjena za I. Milovanović)
  • Željka Salopek (FFZG)
  • Karolina Holub (NSK)

Dnevni red

  • Ocjenski radovi u novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
  • Digitalizirani ocjenski radovi – unos sažetka
  • Razno

Bilješke

Ocjenski radovi u novomZakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Sredinom listopada 2022. objavljen je novi  Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) u koji je uključena obveza objave svih vrsta ocjenskih radova u “roku od 30 dana od dana obrane na nacionalnom repozitoriju odnosno repozitoriju visokog učilišta”. 

Raspravljalo se o terminologiji  u novom Zakonu gdje se umjesto termina “disertacija” koristi termin “doktorski rad” te je zaključeno da za sada budući je to istoznačnica nema potrebe mijenjati kontrolirane rječnike u sustavu Dabar.

Također, raspravljalo se o novoj obvezi visokih učilišta propisanoj u čl. 62 st. 7 - “doktorski rad učiniti dostupnim javnosti objavom na mrežnim stranicama najmanje 30 dana prije dana obrane doktorskog rada.” Budući da se u sustav Dabar unose konačne verzije ocjenskih radova zaključeno je da se ta odredba novoga Zakona ne odnosi na pohranu radova u repozitorij već na objavu na mrežnim stranicama ustanova. 

Preporuka urednicima repozitorija: Odredba propisana člankom 62, stavak 7 “Nositelj doktorskog studija obvezan je doktorski rad učiniti dostupnim javnosti objavom na mrežnim stranicama najmanje 30 dana prije dana obrane doktorskog rada.” ne odnosi se na repozitorije gdje se i dalje nastavlja s dosadašnjom praksom pohrane obranjene i konačne verzije ocjenskih radova.

Digitalizirani ocjenski radovi – unos sažetka

Raspravljalo se o pristiglom upitu iz Sveučilišne knjižnice Rijeka o unosu doktorskih radova obranjenih od 1974. prema novijima. Tijekom 2023. u repozitorij planiraju unijeti oko 750 digitaliziranih radova gdje se radi o radovima koji često ne sadrže sažetak.

Nakon rasprave, zaključeno je da se u sustavu Dabar omogući za doktorske radove objavljene prije 2005. godine, isto kao i kod diplomskih radova, kvačica s tekstom Rad ne sadrži sažetak.

Primijećeno je i da u određenom broju objavljenih digitaliziranih disertacija u Dabru, nisu objavljenie cjeloviti tekstovi, već samo prvih par stranica. RS za ocjenske radove smatra da takva vrsta radova ne bi ni smjela biti dio repozitorija jer svrha i cilj institucijskih repozitorija je objavljivanje i dostupnost cjelovitih radova pa tako i ocjenskih. Dodatno je to važno jer je sve vidljivo i u nacionalnom repozitoriju dr.nsk.hr gdje se korisnicima daje potpuno pogrešna slika o broju dostupnih doktorskih radova u digitalnom obliku. Takav način objave je primjereniji katalozima ustanova, a ne repozitorijima.

Dogovoreno je da je potrebno provesti provjeru svih vrsta ocjenskih radova i vidjeti koliko je ovakva praksa objavljivanja učestala. Dabar tim će provjeriti koliko radova ima jako male PDF-ove, što implicira da se radi o samo 1-2-3 stranice.

Razno

Kolegica s MEF-a Ivana Majer postavila je upit vezano za samoarhiviranje radova. Naime MEF planira uskoro krenuti u potpisivanje ugovora sa studentima pa ih zanima je li moguće postaviti kao zadanu opciju da su radovi u otvorenom pristupu. Ljiljana će provjeriti s timom Dabra je li to moguće.

Kolegica Ivana Majer upozorava da postojeće UDK oznake za područje medicine u Dabru nisu dovoljne. Kako bi se UDK shema prilagođena za disertacije proširila potrebno je pripremiti prijedlog oznaka za proširenje te poslati zahtjev NSK za proširenjem sheme nakon čega se dodatne oznake ugrađuju u Dabar.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu dobila je nekoliko upita vezanih uz retrogradnu pohranu ocjenskih radova u nacionalni repozitorij. Je li potrebno podsjetiti i napomenuti administratorima repozitorija da je moguća retrogradna pohrana radova?