Vrijeme održavanja

09:00 - 09:45

Mjesto održavanja

Online

Prisutni

 • Draženko Celjak (Srce) 
 • Ivana Dević (SVKST)
 • Matko Horvat (Srce)
 • Karlo Hrenović (IRB)
 • Jakov Marin Vežić (Srce)
 • Zlata Vukelić (SVKRI)

Ispričao se

 • Marko Orešković (NSK)

Dnevni red

 1. Upoznavanje članova i dosadašnji rad RS
 2. Implementacija novih OpenAIRE smjernica
 3. Razno

Bilješka

 1. Upoznavanje članova i dosadašnji rad RS
  1. Prisutni članovi RS predstavili su se i napravljen je kratak osvrt na dosadašnji rad RS.
 2. Implementacija novih OpenAIRE smjernica
  1. Dabar je trenutno usklađen sa smjernicama OpenAIRE Guidelines for Literature Repositories v3 (2013.) i OpenAIRE Guidelines for Data Archives (2014.).  RS definirat će način usklađivanja Dabra s granom 4 smjernica koje sada imaju naziv OpenAIRE Guidelines for Literature, institutional, and thematic Repositories. Definirani su sljedeći poslovi:
   1. Odabir verzije s kojom se radi usklađivanje: v4 (2018.) ili v4.1-rc1 (2021.) 
   2. Provjera postoje li u metapodatkovnim opisima u Dabru svi obavezni podaci koje zahtijeva v4 i koji opcionalni podaci postoje
   3. Mapiranje rječnika Dabra na rječnike koje definira v4
   4. Mapiranje financijera
   5. Dorade OAI-PMH sučelja Dabra (https://dabar.srce.hr/oai) i svih repozitorija odradit će nakon definiranja prethodnih točaka tim Dabra.
 3. Razno
  1. Dogovoreno je da će sljedeći sastanak biti održan u razdoblju od 7. do 11. veljače 2022. do kada će članovi raditi na dogovorenim poslovima iz točke 2.