Datum održavanja

Prisutni

 • Sanda Hasenay

 • Karolina Holub
 • Iva Melinščak Zlodi
 • Ivana Majer
 • Ivona Milovanović
 • Željka Salopek

Dnevni red

 • Bilježenje studijskih programa u Dabru
 • Razvoj nove inačice Dabra
 • Razno

Discussion items

ItemNotes
Bilježenje studijskih programa u Dabru
 • Na poteškoće s unosom potpunih i točnih podataka o studijskim programima najbolje je vidljiv na primjeru FFZG-a gdje je pregled programa koji se povlači iz Upisnika studijskih programa vrlo nepregledan te studenti vrlo često griješe pri odabiru točnih podataka iz padajućeg izbornika. To se događa zbog velikog broja različitih vrsta programa (preddiplomski, diplomski, dodiplomski, doktorski, jednopredmetni, dvopredmetni) čiji se broj s vremenom povećava jer se Upisnik stalno ažurira, a usklađivanje Upisnika i Pregleda studijskih programa u Dabru često rezultira pogreškama (neki se programi izbrišu ili se pak dupliraju). RS pretpostavlja da se s ovim problemom suočavaju svi fakulteti s većim brojem odsjeka i studijskih grupa koji imaju jedan zajednički institucijski repozitorij pa je zaključeno da se treba istražiti koliko je takvih fakulteta, a onda i pronaći neko bolje rješenje. RS promišlja je li ovaj način koncipiranja studijskih programa prema vrsti i smjeru studija uopće potreban (jednopredmetni/dvopredmetni, nastavnički/znanstveni) te se slaže da se sve treba pojednostaviti. 

  Raspravljalo se o mogućim rješenjima te su neka od predloženih sljedeća:

  • da se stavi posebno polje za vrstu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski), a da se programi grupiraju u padajućem izborniku neovisno o vrsti/smjeru studija (izbaciti jednopredmetni/dvopredmetni studij, nastavnički/znanstveni smjer)
  • mogućnost da administratori mogu pojedine studijske programe (npr. stare dodiplomske studije ili preddiplomske studije za koje se ne pišu završni radovi) deaktivirati te da se studentima onemogući da ih slučajno odaberu.
 Razvoj nove inačice Dabra 

Uz ostale, i RS za ocjenske radove pozvana je da do 1.11.2021. pošalje prijedloge vezane za razvoj Dabra i nove funkcionalnosti koje će biti moguće implementirati prelaskom na novu verziju sustava. 

Predlaže se sljedeće: 

 • povezivanje ocjenskih radova s CROSBI-jem
 • pronaći način kako ustanove s više urednika mogu lakše pronaći „svoje“ radove za pregled i objavu (misli se na samoarhivirane radove)
 • omogućiti dodatne funkcionalnosti i izmijeniti neke postojeće ovlasti za pojedine razine (urednik, administrator)
 • poboljšati funkcionalnost povezivanja osoba i identifikatora (mentora i komentora, članova povjerenstva) – uočeno je da se pri samoarhiviranju rada ta polja ne  ispravno upisuju , ali kako treba nego urednik mora pri pregledavanju ponovno ručno povezati osobu i pripadajući identifikator 
 • za studente dvopredmetnih studija: trenutno drugi studijski program (na kojem nemaju obranjen rad) unose u dodatno polje za novu ustanovu pa se i ostali podaci o sveučilištu, ustanovi i studijskom programu dupliraju, što je potrebno drugačije riješiti, npr. na način da se omogući unos drugog studijskog programa kao zasebno polje (+).
Razno

Razmatrala su se pitanja koja je RS za korisničke funkcionalnosti uputila RS za ocjenske radove te je zaključeno:

 1. Potrebno je omogućiti unos podataka o strancima komentorima u disertacijama – za njih su često identifikatori nepoznati, a podatak o komentorstvu je važan

Odgovor: potrebno je omogućiti da se za strance komentore unosi podatak „nije poznato“

 1. Prilikom prijenosa zapisa iz drugih repozitorija, ili unosa starijih radova, predlažemo da dio polja bude neobavezan:

Odgovor:

 • članovi povjerenstava za ocjenu i obranu rada-  predlaže se da se uz podatke koji nisu poznati doda opcija „nije poznato“ uz napomenu da će se ti podaci dopuniti naknadno
 • identifikator mentora – često nedostupan - predlaže se da se uz podatke koji nisu poznati doda opcija „nije poznato“ uz napomenu da će se ti podaci dopuniti naknadno 
 • studijski programi – prijedlog da ustanove same rade kategorije i da su programi posloženi hijerarhijski

 1. Prilozi – neadekvatan opis i prikaz (ne vidi se čemu je nešto prilog niti što je u tom prilogu)

Odgovor: RS se slaže da treba mijenjati prikaz te predlaže da se u prikazu metapodataka za priloge prikazuje sljedeće: Autor, naslov, prilog, URN:NBN rada uz koji je povezan

Također, potrebno je osmisliti način kako bi se u bazi mogli povezati svi radovi jednog autora. Trenutno je popis objekata autora moguć za one koji imaju MBZ ili ORCID. To znači da su povezani svi članci, knjige, mentorirani radovi, itd. ali nisu uključeni autorov diplomski rad i disertacija jer u to vrijeme nije mogao imati MBZ.  

Zaključeno je da treba  koristiti iste identifikatore – potrebno je omogućiti unos ORCID i MBZ identifikatora za ocjenske radove