Vrijeme održavanja

 13:00 - 15:00

Mjesto održavanja

Online (BBB@IRB)

Prisutni

Dnevni red

 1. Izvještaj o aktivnostima RS
 2. Nadogradnja Dabra
 3. Status preprinata u repozitorijima
 4. Prilozi u objektu 'Ostale vrste dokumenata', unos karti u repozitorije na Dabru i dodavanje video snimki u objekt sudjelovanja na skupovima
 5. Definiranje aktivnosti KO Dabra za 2021/2022
 6. Razno

Bilješka

 1. Izvještaj o aktivnostima RS
  1. RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore - komunikacija putem e-pošte oko otvorenih pitanja; dogovoren online sastanak za 11.10.2021. u 13h
  2. RS za ocjenske radove - povremena komunikacija e-poštom; prvi sastanak predviđen uskoro
  3. RS za korisničke funkcionalnosti - 09.09. održan inicijalni sastanak u novom sastavu; dogovoren sljedeći sastanak za 29.9.2021. 
  4. RS za autorska prava - za sada još bez aktivnosti u novom sastavu; sastanak predviđen nakon izlaska novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
  5. RS za istraživačke podatke - poslane inicijalne informacije voditelja RS novim članovima; prvi sastanak predviđen uskoro
  6. RS obrazovne sadržaje - planiraju organizirati sastanak, a kasnije i kratke webinare o raznim temama
  7. RS za edukaciju i podršku - planira se sastanak  
  8. RS za multimediju - potrebno definirati konkretne zadatke
  9. RS za interoperabilnost - inicijalni mail članovima s informacijom da su, vezano uz interoperabilnost, očekivani iskoraci u Dabru daljnje povezivanje s CroRIS-om i usklađivanje s OpenAIRE smjernicama za repozitorije 4.0.
  10. RS za dugoročno očuvanje - potrebno definirati konkretne zadatke
  11. Sve skupine bi trebale što prije imati barem inicijalni sastanak da se upoznaju s aktivnostima i praksama RS, iznesu svoje ideje za daljnji rad RS i sl.
 2. Nadogradnja Dabra - kratki izvještaj Srca i rasprava
  1. Dabar se oslanja na stog tehnologija (Fedora, Drupal, SOLR...) koji je povezan Islandora modulima. Zbog prestanka održavanja Islandore u grani 7.x, analizirana je mogućnost migracije na Islandoru 8.x. Analiza je pokazala da nova verzija Islandore ne podržava važne funkcionalnosti Dabra (npr. funkcionalnost zbirnih repozitorija) pa je zaključeno da se napravi Dabrova inačica Islandore uz zadržavanje svih ključnih komponenti sustava (Fedora, Drupal, SORL).
  2. U ovoj fazi razvoja poželjni su prijedlozi novih funkcionalnosti (npr., automatsko povlačenje metapodataka o radovima s mrežnih stranica i upisivanje u formu za upis u Dabru - funkcionalnost slična onima kao i kod Mendeleya i Zotera), promjena kod unosa i prikaza podataka i sl.
  3. Voditelji radnih skupina će do 1.11.2021. poslati Koordinacijskom odboru eventualne prijedloge izmjena koje je potrebno uzeti u obzir kod razvoja nove inačice Dabra.
 3. Status preprinata u repozitorijima
  1. Zaključeno je da se uvodi novi objekt koji će se zvati ‘Nerecenzirani rukopisi’. Obuhvaćat će preprinte koji će potencijalno biti objavljeni kao radovi u časopisima, preprinte poglavlja u knjigama, preprinte knjiga i dr. Bit će opisan minimalnim setom metapodataka - zadatak za RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore
 4. Prilozi u objektu 'Ostale vrste dokumenata', unos karti u repozitorije na Dabru i dodavanje video snimki u objekt sudjelovanja na skupovima (vezano uz dobivene upite)
  1. uz svaku vrstu objekta je moguće pohraniti više datoteka, pa je tako moguće dodati i kartu. U slučaju našeg upita, ako karta koju se želi pohraniti uz video nema potrebe dodatno opisivati metapodacima, može se pohraniti kao dodatna datoteka uz glavni metapodatkovni opis (potrebno je doraditi vrijednosti KR da pokrivaju i kartografsku građu). Ako je karta važna i zahtijeva poseban opis, može se pohraniti kao objekt ‘Ostale vrste dokumenata’, a razmotrit će se i izrada novog objekta za pohranjivanje kartografske građe - zadatak za RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore
  2. tim Dabra će dodati kod svih objekata mogućnost pohrane različitih vrsta formata (slike, video, pdf i dr.) [DABAR-710]
  3. dodati polje u metapodatkovni opis ‘Izlaganje na skupu’ (potrebno još raspraviti hoćemo li to polje dodavati i na objekt ‘Radovi u zbornicima’) u koje će se upisivati poveznica na video snimku izlaganja (npr., kada je video pohranjen na Youtubeu ili u nekom drugom digitalnom repozitoriju)
 5. Definiranje aktivnosti KO Dabra za 2021/2022
  1. sastanci KO - načelno svaka prva srijeda u mjesecu u 13h
  2. u GDrive folderu od KO ćemo napraviti dokument u koji ćemo upisivati teme o kojima trebamo popričati na sljedećim sastancima
 6. Razno - dodatna pitanja/prijedlozi o kojima se raspravljalo na sastanku:
  1. da se rad koji je objavljen može poslati autoru na doradu
   1. Još ćemo razmisliti o tome. Prijedlog KO je da autori naprave izmjene na datoteci i pošalju je uredniku repozitorija, a urednik da uploada novu verziju datoteke, tj. da se zapis ne vraća autoru a doradu
  2. da se kao "datum pohrane" bilježi datum kad je rad poslan na objavu, a ne kad je spremljen
   1. Slažemo se [DABAR-711]
  3. da se kod pregledavanja 'svih dokumenata' omogući i sortiranje po datumu pohrane, a sortiranje po autoru bi se moglo izbaciti
   1. Slažemo se [DABAR-712]