Vrijeme održavanja

13:30 - 15:45

Mjesto održavanja

Online (Zoom)

Prisutni

Dnevni red

 1. Politike repozitorija - politika očuvanja
 2. Metapodatkovni opis objekta Virtualna zbirka
 3. Rad radnih skupina Dabra
 4. Dabar na konferenciji Srce DEI2021

Bilješke

 1. Politike repozitorija  - KO je donio politiku očuvanja:
  1. Politika očuvanja
   1. Zapisi će biti pohranjeni na neodređeno vrijeme.
   2. Repozitorij će nastojati osigurati stalnu čitljivost i dostupnost.
   3. Gdje je moguće, zapisi će se po potrebi migrirati u nove formate.
   4. Repozitorij može surađivati s vanjskim suradnicima u svrhu konverzije ili migracije datotečnih formata, razvoja i implementacije programskih emulacija za stare datotečne oblike i/ili očuvanje zapisa metapodataka.
   5. Uz nadograđene datotečne formate zadržava se i izvorna datoteka.
   6. Možda neće biti moguće osigurati čitljivost neuobičajenih datotečnih formata.
   7. Repozitorij redovito radi sigurnosne kopije datoteka prema trenutno najboljoj praksi.
   8. Pohranjeni zapisi neće se bez opravdanog razloga uklanjati iz repozitorija.
   9. Prihvatljivi razlozi za povlačenje:
    1. Dokazano kršenje autorskih prava ili plagiranje

    2. Pravni zahtjevi i dokazani prekršaji

    3. Nacionalna sigurnost

    4. IT sigurnost
    5. Duplicirani objekti
   10. Uklonjeni zapisi ne brišu se u potpunosti, već se uklanjaju iz javnog prikaza.
   11. Identifikatori/URL-ovi uklonjenih zapisa zadržavaju se neograničeno.
   12. Metapodaci uklonjenih zapisa neće biti pretraživi.
   13. URL-ovi će i dalje prikazivati citate uklonjenih zapisa kako bi se izbjegle prekinute poveznice i zadržala povijest zapisa.
   14. Sve izmjene na pohranjenim zapisima će biti zabilježene.
   15. Ukoliko je potrebno, popisi Errata i Corrigenda mogu biti uključeni u izvorni zapis.
   16. Ako je potrebno, može se pohraniti ažurirana inačica zapisa.
   17. U slučaju zatvaranja repozitorija, sadržaj repozitorija bit će prenesen u drugi odgovarajući arhiv.
  2. Preservation policy
   1. Items will be retained indefinitely.
   2. The repository will try to ensure continued readability and accessibility.
   3. Where possible, items will be migrated to new file formats when necessary.
   4. The repository may work with external partners to convert or migrate file formats, develop and implement software emulations for old file formats, and/or record preservation metadata.
   5. The original bit stream is retained for all items, in addition to any upgraded formats.
   6. It may not be possible to guarantee the readability of some less common file formats.
   7. The repository regularly backs up its files according to current best practice.
   8. Items may not normally be removed from the repository.
   9. Acceptable reasons for withdrawal include:
    1. Proven copyright violation or plagiarism
    2. Legal requirements and proven violations
    3. National Security
    4. IT Security
    5. Duplicate objects
   10. Withdrawn items are not deleted per se, but are removed from public view.
   11. Withdrawn items' identifiers/URLs are retained indefinitely.
   12. The metadata of withdrawn items will not be searchable.
   13. URLs will continue to point to 'tombstone' citations, to avoid broken links and to retain item histories.
   14. All changes to deposited items are recorded.
   15. Errata and corrigenda lists may be included with the original record if required.
   16. If necessary, an updated version may be deposited.
   17. In the event of the repository being closed down, the repository content will be transferred to another appropriate archive.
  3. Potrebno je implementirati točku “URLs will continue to point to 'tombstone' citations, to avoid broken links and to retain item histories.” na način da se na stranici zapisa objekta u statusu “obrisan” prikazuje naslov objekta i status “uklonjeno” (hr) / “removed” (en) [DABAR-607].
  4. Za radove koji se prebacuju u status obrisan jer su duplo uneseni treba omogućiti unos URL-a na kojeg će se preusmjeriti korisnika [DABAR-608].
 2. Metapodatkovni opis objekta Virtualna zbirka
  1. Definiran je metapodatkovni opis objekta Virtualna zbirka: virtaulne-zbirke-metapodaci-20210218.xlsx
  2. Potrebno je emailom na urn-nbn@nsk.hr uputiti pojašnjenje i primjere namjene objekta virtualna zbirka.
 3. Rad radnih skupina Dabra
  1. Odlučeno je da se radne skupine raspuštaju te da se šalje poziv članovima i voditeljima radnih skupina da se jave KO s informacijom žele li nastaviti sudjelovati u razvoju Dabra i u okviru koje radne skupine.
 4. Dabar na konferenciji Srce DEI2021
  1. KO će na konferenciji
   1. prezentirati novosti u Dabru te plan razvoja
   2. pojasniti zadatke radnih skupina
   3. promovirati OA te dodijeliti priznanje naprednim repozitorijima.