Vrijeme održavanja:

; 13:00 - 15:00 sati

Mjesto održavanja:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Prisutni

 • Sanda Hasenay, PTFOS
 • Karolina Holub, NSK
 • Filip Ivanko, Srce
 • Kristina Berketa, MEF
 • Iva Melinščak Zlodi, FFZG
 • Ivona Milovanović, NSK
 • Željka Salopek, FFZG

Dnevni red

 •  Izvještaj o proteklom razdoblju
 • Testiranje maila potvrde o samoarhiviranju
 • Ocjenski radovi i istraživački podaci
 • Skraćeni prikaz za ocjenske radove
 • Prijedlog cover pagea
 • Statistika
 •  Razno

Bilješke

TemaBilješke

Izvještaj o proteklom razdoblju

Ukratko je predstavljen izvještaj o radu za 2019.. godinu koji je sastavila K. Holub kao voditeljica RS te zaključci KO Dabra u prethodnom razdoblju. RS od ove godine ima novu članicu, odnosno dosadašnju članicu Ivanu Majer (MEF) zamijenit će Kristina Berketa (MEF). Na mjesto kolegice Ljiljane Jertec Musap koja je porodiljinom doći će naknadno nova kolegica iz Srca.

Testiranje maila potvrde o samoarhiviranju

Nakon više testiranja maila potvrde o samoarhiviranju, RS je zadovoljna napravljenim i slaže se da mail ide u produkciju.
Kolegica K. Berketa s MEF-a je postavila pitanje o mogućnosti ispisivanja potvrde o objavljenom radu na kojem bi bilo istaknuto da je urednik odobrio rad. Takva potvrda bi služila studentu za ispunjavanje dijela obveze za dobivanje potvrde o diplomi. Zahtjev je potrebno dodatno raspraviti.

Ocjenski radovi i istraživački podaci

Dogovoreno je na KO da se povežu ocjenski radovi s istraživačkim podacima (skup podataka), s čime se RS slaže te predlaže omogućiti takvo povezivanje s ostalim vrstama objekata. Povezivanje je potrebno omogućiti i iz metapodatkovnog opisa disertacije prema drugim objektima.
U polju Projekti u formi za unos ocjenskih radova omogućeno je pretraživati bazu znanstvenih projekata (MZO), pa se postavlja pitanje što je s projektima kulture (MK). Budući da nemaju bazu projekata kao MZO, takvi će se projekti i dalje morati ručno upisivati.

Skraćeni prikaz za ocjenske radove

Raspravljalo se o skraćenom prikazu ocjenskih radova, o čemu su se iznijele različite ideje i mišljenja.
Svi se slažu da prikaz treba biti ujednačen s ostalim vrstama objekata, no postavlja se pitanje preglednosti takvog prikaza. Također je dogovoreno da skraćeni prikaz ocjenskih radova u pretraživanju i dijelu „Zadnje dodano“ moraju biti jednaki, što sada nije slučaj. Na kraju je dogovoreno da je potrebno prikazivati pune podatke o imenu i prezimenu autora (a ne samo inicijal imena) te instituciju u kojoj je rad obranjen. Svi podaci nisu do kraja definirani dok se ne vidi kako prikaz izgleda (u testnoj bazi, nakon što se izjednači s ostalim objektima).

Prijedlog cover pagea

Članovima RS predstavljena je radna verzija cover pagea za ocjenske radove.

Statistika

Primijećeno je da se kod statistika objava ne može vidjeti broj pohranjenih radova za određeno razdoblje (mjesečni, godišnji prikaz), iako za to postoje filteri – nego se bez obzira na postavljeni raspon u kalendaru prikazuje cjelokupna statistika. Dogovoreno je da RS za ocjenske radove uputi Srcu molba za omogućavanjem preciznijeg praćenja statistike.
Postavilo se pitanje i o statističkim pokazateljima za Top 100 pogleda i Top 100 preuzimanja, prikazuju li se također kumulativni podaci ili za tekuću godinu. Zaključak je da se prikazuju kumulativni podaci, no RS je mišljenja da bi i tu bilo korisno da je vidljivo na koje se razdoblje navedene liste odnose.

RaznoRS je raspravljala o raznim situacijama koje se u praksi javljaju pri unosu i pohrani ocjenskih radova:
- dogovoreno je da se u formu za unos disertacija omogući unos DOI-ja [DABAR-487]
- sve su češći upiti autora radova u vezi vidljivosti i pretraživosti pohranjenih radova putem Google tražilice – autori se pozivaju na zaštitu osobnih podataka te traže da se njihov rad makne, odnosno da se spriječi indeksiranje njihovog rada od strane Googlea. RS predlaže da se uključi RS za autorska prava te da se u Izjavu o suglasnosti navede i dio o indeksiranju metapodataka na Googleu i drugim tražilicama, kako bi autori znali da će radovi biti na taj način pretraživi.
- neki su autori pri konverziji radova iz Worda u PDF imali problem s konvertiranom inačicom PDF datoteke koju su željeli pohraniti pa RS predlaže da se naprave detaljnije upute za PDF/A
- članovi RS obaviješteni su da će se raditi na centralnom pretraživanju svih digitalnih objekata pohranjenih u Dabar (do kraja godine)
- najavljen je DEI2020.