Vrijeme održavanja

09:00 - 16:00

Mjesto

Sveučilišni računski centar (Srce)

Prisutni

Dnevni red

 1. Rasprava o prijedlogu dorada sučelja i funkcionalnosti Dabra
 2. Prezentiranje Dabra na konferenciji DEI2020
 3. Centralni portal za pregledavanje svih objekata u Dabru
 4. Migracija EPrints repozitorija u Dabar
 5. Razno

Bilješke

TemaBilješke

1. Rasprava o prijedlogu dorada sučelja i funkcionalnosti Dabra

Zaključci nakon rasprave o prijedlogu dorada kojeg je izradila Gordana Stubičan Ladešić:

 • U osnovno i napredno pretraživanje potrebno je dodati pretraživanje po naslovu publikacije [DABAR-459]
  • stavka u naprednom pretraživanju treba biti "Naslov publikacije (časopis, knjiga, zbornik)"
  • takvim pretraživanjem trebaju biti obuhvaćene i knjige i poglavlja knjige, a ne samo poglavlja knjige
  • važnost (težina) polja "Naslov publikacije" treba biti između važnosti naslova i sažetka
 • Dorade naprednog pretraživanja
  • u pretraživanju po indetifikatiroma dodati DOI kao prvu stavku [DABAR-460]
  • dodati zasebnu stavku ISSN, ISBN (treba pronaći rezultat bez obzira traži li korisnik oblik s crticom ili bez) [DABAR-461]
  • koristiti predefinirano operator AND umjesto operatora OR koji se trenutno koristi [DABAR-462]
 • Kod pretraživanja treba zanemariti dijakritike i preglase te stop riječi [DABAR-463]
 • U izbornik “Pregledavanje” dodati stavku “Više... / More...” koja vodi na popis svih opcija pregledavanja (stranica /pregledavanje) [DABAR-464]
 • Na stranicu “Pregledavanje” dodati “Po naslovu časopisa” [DABAR-464]
 • Potrebno je definirati podatke koji se prikazuju u skraćenom i cjelovitom prikazu te popisu zadnje dodanih objekata na naslovnici repozitorija; draft će napraviti Bojan Macan
 • Potrebno je redefinirati prikaz cjelovitog zapisa kada postoji više od jednog dokumenta uz zapis; draft će napraviti Lea
 • Naziv kolaboracije upisuje se u zagradama ispred autora [DABAR-465]
 • Na stranici cjelovitog zapisa autori u zaglavlju bi trebali biti povezani s profilom autora; među metapodacima autore treba ispisati jedan iza drugog te prikaz ograničiti na 15 autora, a ako ih ima više onda ostatak sakriti i omogućiti korisniku pregled svih autora pomoću opcije "Više" [DABAR-435]
 • Na formi za unos potrebno je povećati visinu polja naslov, ključne riječi, javna napomena na 4 reda [DABAR-421]
 • Prikaz projekta treba promijeniti u oblik: Prvi naziv projekta (šifra projekta) i dodati opciju “Više”
 • Na popis licenci dodat ćemo CC 2.0 licence na dno (popis se sortira od najnovije verzije prema starijima); popis će pripremiti Iva
 • Potrebno je implementirati povezivanje radova osoba s istim ORCID-om putem profilne stranice [DABAR-458]
 • Ako znanstvena publikacija ima naslove na više jezika na sučeljima se ispisuje/koristi prvi uneseni [DABAR-392]

2. Prezentiranje Dabra na konferenciji DEI2020

 • Na konferenciji će KO / Lea prezentirati što je napravljeno i koji su planovi za 2020. godinu
  • s ciljem promocije OA dodjeljivat će se nagrade najotvorenijim repozitorijima; Lea će razraditi draft kriterija; NSK će napraviti draft priznanja
3. Centralni portal za pregledavanje svih objekata u Dabru
 • Izrada središnjeg mjesta za pretraživanje Dabra ima velik prioritet i realizirat će se u prvoj polovici 2020. godine 
 • Zbog radova koji će biti u više repozitorija trebat će raditi deduplikaciju (grupiranje) objekata u budućnosti, ali prva verzija se može napraviti bez deduplikacije
 • Otvorena pitanja:
  • Na kojoj adresi treba biti centralno mjesto za pretraživanje? dabar.srce.hr ili neka alternativa?
  • Rezultati pretraživanja trebaju voditi na zapis u lokalnom repozitoriju ili na zapis u centralnom repozitoriju? (smjernice za pristupačnost?)
  • Kako će centralni repozitorij utjecati na vidljivost ustanova i sveučilišta? (pomaže li cover page?)
  • Tko će pružati podršku (netehničku) tom portalu? (ticketing sustav, Središnji helpdesk Srca, autorska prava, ...)
  • Hoće li se taj nacionalni pretraživač prijavljivati u vanjske servise ili isključivo pojedini repozitoriji (EBSCO, alati za detekciju plagijata, tražilice, OpenAIRE)?
 • Srce će napraviti demo sučelja koje će biti dostupno iz Hrvatske za potrebe testiranja i daljnjeg definiranja funkcionalnosti tog centralnog portala
4. Migracija EPrints repozitorija u Dabar
 • U tijeku je migracija diplomskih radova FFZG-a iz EPrints repozitorija u repozitorij u Dabru
5. Razno
 • postoji potreba za kontejnerima / kolekcijama = skupovima objekata koji imaju svoj metapodatkovni opis; na sljedećem sastanku će biti definirano koja RS će razraditi definiciju i opis tog objekta
 • potrebno je preispitati način rada radnih skupina te pozvati nove članove da se pridruže