Datum

, 13:00, Srce

Prisutni

Ispričao se

Dnevni red

 1. Pohrana elektroničkih dokumenata
 2. Alati za provjeru plagijata i ograničen pristup repozitorijima
 3. Dani e-infrastrukture (DEI2019)
 4. Migracija radova iz EPrints-a u repozitorije u Dabru
 5. Razno

Bilješke

TemaBilješke
Pohrana elektroničkih dokumenata
 • RS za politike repozitorija vezane uz dugoročno očuvanje digitalnog gradiva pripremila je upute za izradu PDF/A verzije PDF datoteka: Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata.
 • Odluka KO je da se uključuje validacija PDF datoteka ocjenskih radova u svim repozitorijima u Dabru. Za PDF datoteke koje nisu PDF/A formata ispisivat će se upozorenje s poveznicom na upute.
 Alati za provjeru plagijata i ograničen pristup repozitorijima
 • Stav KO: Vlasnici repozitorija mogu za svoje repozitorije zatražiti otvaranje ocjenskih i ostalih vrsta radova u ograničenom ili zatvorenom pristupu prema adresama alata za provjeru plagijata. U Dabru će takav zahtjev biti implementiran na službeni zahtjev vlasnika repozitorija dostavljen Srcu. Vlasnik repozitorija odgovoran je za rješavanje autorskih prava i ostale posljedice koje proizlaze iz otvaranja pristupa sadržaju repozitorija.
Dani e-infrastrukture DEI2019
 • Raspravljene su potencijalne teme koje bi bile interesantne korisničkoj zajednici Dabra i zaključeno je da su to: pregled razvoja Dabra (predsjednik KO), istraživački podaci, novi objekti npr. knjige, novosti vezane uz podršku korisnicima, funkcionalnost request a copy, stav AZVO vezan uz objavu ocjenskih radova u otvorenom pristupu, primjer uspješnog repozitorija (PMF), važnost OA za rangiranje i vidljivost sveučilišta.
Migracija radova iz EPrints-a u repozitorije u Dabru
 • Za migraciju ocjenskih radova iz EPrints repozitorija u repozitorij u Dabru zainteresirane su ustanove: FSB, MEF i FFZG.
 • Podrška na strani Dabra postoji u obliku dokumentiranog REST API-ja kojeg koristi nekoliko ustanova (FER, FOI, SVKRI).
 • Lea će nastaviti komunikaciju s urednicima repozitorija FSB-a i FFZG-a kako bi utvrdili dinamiku i prioritet migracije.
Razno
 • Smatramo da je o (novim) mogućnostima Dabra potrebno obavijestiti čelnike ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (Draženko će napisati draft).
 • Vezano uz GDPR Srce je s vlasnicima repozitorija odnosno voditeljima obrade potpisalo ugovore o obradi osobnih podataka u sustavu Dabar.
 • Nije bilo pomaka vezano uz politike pohrane, privatnosti te arhivske politike.