Datum

Prisutni

 • dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, NSK
 • Karolina Holub, NSK
 • Iva Melinšćak Zlodi, FFZG
 • dr. sc. Bojan Macan, IRB
 • Dina Vrkić, MEF
 • Draženko Celjak, Srce

Dnevni red

 1. Korištenje repozitorija
 2. Korištenje identifikatora
 3. Formiranje novih radnih skupina
 4. Revizija plana rada za 2017 i prijedlog elemenata plana za 2018

Bilješke

ItemNotes
 1. Korištenje repozitorija
 1. Raspravljena je činjenica da dio ustanova zatvara pristup sadržajima repozitorija. KO preporuča objavu u otvorenom pristupu. NSK će do kraja 2017. napraviti analizu stanja pohrane i objave ocjenskih radova u repozitorijima i izvijestiti javnost uključujući i nadležno ministarstvo.

 2. Raspravljena je potreba verzioniranja ocjenskih radova. Do potrebe za zamjenom PDF-a može doći zbog greške u sadržaju ili greške urednika prilikom pohrane (pohrana pogrešne datoteke). KO će tražiti očitovanje radnih skupina za ocjenske radove, dugoročnu pohranu i autorska prava. Otvoreno je i pitanje trebaju li objekt nakon promjene PDF-a dobiti novi identifikator.

 3. Zaključeno je da je potrebno napisati politiku pohrane sadržaja u repozitorije s kojom bi se definiralo koji sadržaji su kvalificirani za pohranu, a koji nisu. Draft politika će napisati Iva.

2. Korištenje identifikatora
 1. Provedena je rasprava o tome što obuhvaća Dabar. Dabar je sustav koji podržava pohranu i objavu znanstvenih i akademskih sadržaja kroz objekte za čije definiranje je nadležan KO. Ustanove u sklopu Dabra mogu razviti i podršku za pohranu specifičnih vrsta objekata sukladno Pravilniku Dabra.
 2. Zaključeno je da se URN:NBN koristi kao primarni identifikator svih objekata definiranih kroz rad KO.
 3. NSK planira do kraja 2017. izraditi pravilnik za URN:NBN.
3. Formiranje novih radnih skupina
 1. Temeljem pristiglih prijava formiraju se 2 radne skupine: Radna skupina za istraživačke podatke koju će voditi Alen Vodopijevec i Radna skupina za obrazovne sadržaje koju će voditi Zvonko Martinović. Obavijest o formiranju i početku djelovanja će skupinama poslati Sofija.

 2. Raspravljen je prijedlog Srca da se pohrana istraživačkih podataka MZOE i DHMZ-a realizira kroz repozitorij u Dabru s čime je KO suglasan. Sukladno tome će i prvi zadatak Radne skupine za istraživačke podatke biti definiranje generičkog metapodatkovnog opisa tih skupova podataka (djelatnik DHMZ-a sudjeluje u radu radne skupine).

4. Plan rada

Točka Revizija plana rada za 2017 i prijedlog elemenata plana za 2018 ostaje za sljedeći sastanak.