Nakon prijave odabirom opcije "Unos novog rada" otvara se padajući izbornik gdje je potrebno odabrati vrstu rada za unos: knjiga; prilog u knjizi; prilog u časopisu; prilog sa skupa; ocjenski rad; druge vrste radova.

U poglavlju "Prilog u časopisu" detaljno je objašnjen proces unosa novog zapisa u CroRIS CROSBI. Dio metapodataka koji se koriste za opisivanje rada u časopisu se koriste i za opis ostalih vrsta publikacija kroz različita sučelja za unos te će biti objašnjeni samo na ovom mjestu, dok će neki specifični metapodaci u pojedinim sučeljima za unos biti objašnjeni u narednim poglavljima.

Podaci o naslovu, ključnim riječima i sažetku unose se malim početnim slovima, osim ako je gramatički potrebno pisati velika slova.

Unos podataka o odgovornosti (autor, urednik, prevoditelj, mentor i dr.) isti je kod svih vrsta publikacija, za unos podataka o radu potrebno je prvo odabrati jezik publikacije. Ostali podaci, Poveznice, Povezane ustanove, Povezani projekti, Povezana oprema isti su kod svih vrsta publikacija. Podaci o izdanju i Identifikatori se neznatno razlikuju ovisno o vrsti građe.

Radovi sa skupa se unose kao prilog sa skupa bez obzira je li rad objavljen u zborniku ili časopisu.

Prije svakog novog unosa nužno je provjeriti postoji li već zapis rada u CROSBI-ju. Nakon prijave potrebno je odabrati "Unos novog rada" (slika 1.)


Slika 1. Unos novog rada

Za unos novog rada u CROSBI postoje dvije mogućnosti: ručni unos rada ili unos (preuzimanje) putem doi broja. 

Za ručni unos rada potrebno je odabrati Dalje (Slika 2.).

Ovisno o odabranoj vrsti rada otvorit će se odgovarajuća polja za unos.

Unos podataka putem DOI broja

Izvor podataka za preuzimanje podataka putem DOI broja je registracijska agencija Crossref.

Za unos podataka putem DOI broja potrebno je odabrati (zaklikati) kućicu kraj polja Unos putem DOI-ja, nakon čega će se pojaviti polje za unos DOI broja.


Slika 2. Uvoz podataka putem DOI broja


Unosom podataka putem DOI broja dio podataka bit će automatski upisan, ali ne i svi podaci. Pažljivo provjerite upisane podatke i nadopunite zapis podacima koji nedostaju. Vaša dodatna provjera osigurat će točnost i pouzdanost sustava.

Kako bi svi autori bili povezani, potrebno je kod autora (ili nekog drugog oblika odgovornosti) odabrati opciju "Traži". Pretragom će sustav pronaći osobe koje imaju profil i ponuditi ih za povezivanje. Potrebno je ručno (klikom na profil) odabrati osobe za povezivanje, pri čemu će odabrani profili biti označeni zelenom bojom. Nakon odabira profila za povezivanje, potrebno je kliknuti na "Poveži". Ukoliko nema profila za povezivanje, nastavite s unosom.
Ako autori unutar CroRIS profila imaju evidentiran ORCID, a ORCID je evidentiran i u Crossrefu, automatski će biti povezani s profilom.

Upute za povezivanje s profilom osoba.

Ako se odabrana vrsta razlikuje od vrste evidentirane u Crossref-u, pojavit će se poruka upozorenja. Moguće je da se vrste radova u CROSBI-ju i Crossref-u razlikuju*. Ako ste odabrali ispravnu kategoriju prema CroRIS kategorizaciji slobodno nastavite dalje s unosom (gumb Da). U slučaju da niste odabrali ispravnu vrstu, vratite se na prvi korak (gumb Ne) i odaberite ispravnu vrstu.


Slika. 3. Upozorenje


* radovi objavljeni u nekim nakladničkim cjelinama: AIP conference proceedings, Proceedings of SPIE, IOP conference series, EPJ Web of Conferences, Journal of Physics. Conference Series, Advances in intelligent systems and computing, Lecture notes in networks and systems, Pos proceedings of science itd., u CroRIS unose se kao prilog sa skupa  u zborniku. 


  • No labels