Uvod

Etičnost u znanosti i obrazovanju posljednjih je godina jedna od gorućih tema na globalnoj razini. Uvidjevši aktualne trendove u obrazovanju, Vijeće Europe je 2015. godine uspostavilo pan-europsku platformu za etičnost, transparentnost i integritet u obrazovanju (ETINED), među čijim se ciljevima ističe zaštita, razvoj i podupiranje akademske čestitosti s naglaskom na borbu protiv plagiranja. Zbog znatnog povećanja broja studenata te rastuće konkurencije među sveučilištima, posebno je istaknuta važnost akademske čestitosti u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja.

Kada je riječ o sustavnom pristupu otkrivanju plagiranja, kao važan element danas se ističu softveri za provjeru autentičnosti radova. Karakterizira ih niz prednosti, poput mogućnosti provjere velike količine radova iz repozitorija u kratkom vremenu, usporedbe rada koji se provjerava s brojnim vanjskim izvorima uz mogućnost uključivanja vlastitih dokumenata za usporedbu.

Uz to, prisutnost softvera za provjeru autentičnosti pozitivno djeluje i na razvoj svijesti među studentima koji tada posvećuju više pažnje pravilnom navođenju izvora korištenih prilikom izrade vlastitih radova.

Ovakvi softveri olakšavaju donošenje prosudbe služeći kao temelj za odlučivanje o njegovoj izvornosti. Bitno je stoga naglasiti da konačnu odluku o tome sadrži li određeni dokument plagirane dijelove donosi korisnik, nakon provedene analize izvještaja koji je softver generirao.

O Turnitinu

Turnitin je američki softver za provjeru autentičnosti radova.

Web stranica proizvođača dostupna je na adresi: https://www.turnitin.com/.

Podrška za rad sa softverom Turnitin dostupna je online na: https://www.turnitin.com/self-service/support-form.html?okay=ok

Izvori koje softver koristi za provjeru autentičnosti Turnitin:

  • Internet
  • preko 178 milijuna članaka iz znanstvenih časopisa
  • baza dokumenata koje prikuplja proizvođač softvera
  • dodatni izvori (npr. sustavi Dabar, Hrčak)

Nabavu licencija softvera za provjeru autentičnosti Turnitin za javne visokoškolske ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz proračun Srca, a Srce je provelo proces nabave te koordinira distribuciju licencija i korištenje softvera. Dostupne licence omogućavaju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i nenastavno osoblje, ali i sami studenti, sve sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.


Napomene prije početka korištenja

Ove upute su namijenjene korisnicima softvera Turnitin, prvenstveno nastavnicima te studentima i drugim djelatnicima ustanova kojima je omogućen pristup. Cilj uputa je olakšati razumijevanje mogućnosti, ali i ograničenja softvera, odabir prikladnih postavki, provođenje provjere radova te tumačenje izvještaja o rezultatima usporedbe s vanjskim izvorima.

Ove upute ne propisuju pravila za odabir postavki softvera, već navode i objašnjavaju sve mogućnosti koje softver Turnitin nudi kako bi svaka ustanova mogla donijeti za sebe relevantnu odluku o načinu i modalitetima uporabe softvera i interpretacije izvještaja koje softver generira.

Preporuka je Srca da svako visoko učilište detaljno prouči mogućnosti softvera i jasno definira spomenuta pravila i modalitete uporabe.

Neke od ustanova koje su već koristile Turnitin ili sličan softver, pri predaji završnog ili doktorskog rada uz rad zahtijevaju dostavu popratnog obrasca kojim se potvrđuje da je predani dokument prethodno provjeren korištenjem softvera za provjeru autentičnosti. Ako se na obrascu navodi postotak podudaranja dobiven prilikom analize pomoću softvera za provjeru autentičnosti, neophodno je, na razini visokog učilišta, definirati standardne postavke softvera koje će se primjenjivati pri svakoj provjeri i generiranju takvog obrasca, kako bi kriteriji bili ujednačeni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  • No labels