Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
Multimedia File aai-primjer-autentikacije.mp4 32.93 MB Marko Ivančić Jun 14, 2021 13:42 Jun 14, 2021 13:42
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PDF File AAI@EduHr-Obrazac001-v1.pdf 181 kB Dubravka Orešković Feb 02, 2021 11:03 Feb 02, 2021 11:03
 • No labels
Page: Dokumenti
PDF File AAI@EduHr-Obrazac002-v1.pdf 180 kB Dubravka Orešković Feb 02, 2021 11:06 Feb 02, 2021 11:06
 • No labels
Page: Dokumenti
PDF File AAI@EduHr-pravilnik-ver1.3.1.pdf 614 kB Dubravka Orešković Sep 03, 2021 12:19 Sep 03, 2021 12:19
 • No labels
Page: Matične ustanove u sustavu AAI@EduHr
PDF File AAI@EduHr-pravilnik-ver1.3.1.pdf 614 kB Dubravka Orešković Feb 02, 2021 10:41 Feb 02, 2021 10:41
 • No labels
Page: Dokumenti
PDF File aaieduhr-idp-certificiranje-2009-v1.2.pdf 219 kB Dubravka Orešković Jul 28, 2021 10:59 Jul 28, 2021 10:59
 • No labels
Page: Dokumenti
GIF File arhitektura.gif 17 kB Marko Ivančić Jun 07, 2021 20:38 Jun 07, 2021 20:38
 • No labels
Page: AAI@EduHr Lab (testno okruženje)
JPEG File Definiranje_programske_podrške.JPG 71 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:18 Feb 28, 2022 11:18
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
File dk.nita.saml20.dll 287 kB Marko Ivančić Jun 10, 2021 14:02 Jun 10, 2021 14:02
 • No labels
Page: OIOSAML.Net
PNG File faq_single_logout.png 301 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:43 Jun 09, 2021 14:43
 • No labels
Page: Ne mogu omogućiti jedinstvenu odjavu (Single Logout) iz svoje aplikacije. Što mi je činiti?
PNG File gsuite_1.png 315 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 13:02 Jun 08, 2021 13:02
 • No labels
Page: G Suite (Google Apps) for Education
PNG File gsuite_2.png 388 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 13:02 Jun 08, 2021 13:02
 • No labels
Page: G Suite (Google Apps) for Education
PNG File gsuite_3.png 459 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 13:03 Jun 08, 2021 13:03
 • No labels
Page: G Suite (Google Apps) for Education
PNG File gsuite_4.png 483 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 13:04 Jun 08, 2021 13:04
 • No labels
Page: G Suite (Google Apps) for Education
PNG File idpcertfile_azuriranje1.png 275 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:15 Jun 09, 2021 14:15
 • No labels
Page: Kako izvršiti zamjenu certifikata za provjeru SSO autentikacije za uslugu Office 365?
PNG File idpcertfile_azuriranje2n.png 208 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:16 Jun 09, 2021 14:16
 • No labels
Page: Kako izvršiti zamjenu certifikata za provjeru SSO autentikacije za uslugu Office 365?
PNG File idpcertfile_azuriranje3.png 51 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:17 Jun 09, 2021 14:17
 • No labels
Page: Kako izvršiti zamjenu certifikata za provjeru SSO autentikacije za uslugu Office 365?
PNG File idpcertfile_azuriranje4n.png 65 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:18 Jun 09, 2021 14:18
 • No labels
Page: Kako izvršiti zamjenu certifikata za provjeru SSO autentikacije za uslugu Office 365?
PNG File image2021-4-27_10-32-42.png 647 kB Dubravka Orešković Apr 27, 2021 10:32 Apr 27, 2021 10:32
 • No labels
Page: Na ekranu računala mi se stalno pojavljuje prozor za prijavu u AAI@EduHr. Kako da to spriječim?
PNG File image2021-4-27_10-34-34.png 79 kB Dubravka Orešković Apr 27, 2021 10:34 Apr 27, 2021 10:34
 • No labels
Page: Na ekranu računala mi se stalno pojavljuje prozor za prijavu u AAI@EduHr. Kako da to spriječim?
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 11
 10. Next