Elastični klaster računarstva u oblaku (engl. Elastic Cloud Computing Cluster EC3) omogućava pokretanje klastera na usluzi HTC Cloud korištenjem posredničkog sustava za računarstvo u oblaku OpenStack.

Klasteri se pokreću s optimiziranim korisničkim aplikacijama spremnim za korištenje. Kao i na klasteru Isabella, za raspoređivanje i upravljanje poslovima koristi se Son of Grid Engine (SGE). Velika prednost EC3 je u dinamičkom upravljanju klastera - prilikom povećanja opterećenja automatski se pokreću potrebni virtualni radni čvorovi, a nakon definiranog razdoblja neaktivnosti automatski gase.

Prijava

Prijava za korištenje elastičnog klastera u HTC Cloudu obavlja se putem web portala.

U zahtjevu potrebno odabrati uslugu HTC Cloud, ispuniti opći i opcionalni dio kako bi prema vašem zahtjevu pripremili klaster. Pročitajte više o prijavi.

Pristup

U dogovoru s voditeljem pripremit ćemo elastični klaster sa svim potrebnim aplikacijama i zahtjevima.

Nakon uspješne prijave i izrade vašeg klastera dobiti ćete e-mail s pristupnim podacima za klaster. IP adresa pristupnog čvora klastera i lozinka nalazit će se u mail-u, a pristupa se protokolom SSH.

Linux

Ako koristite neki od Linux OS-ova, klasteru možete pristupiti iz komandne linije koristeći naredbu (korisničko ime u primjeru je korisnik):

ssh korisnik@IPadresa

Nakon izvršavanja gornje naredbe, potrebno je upisati dobivenu zaporku.

MS Windows

Ako koristite Windows OS, za pristup klasteru potrebno je instalirati SSH klijent (npr. Putty).

Nakon instalacije i pokretanja, na početnom ekranu programa Putty, u polje Host Name (or IP address) potrebno je upisati

korisnik@IPadresa

te zatim kliknuti na gumb Open. Nakon toga, u otvoreni prozor potrebno je upisati dobivenu zaporku.

Putty korisničko sučelje