Na ovoj stranici nalaze se upute za prijavu za korištenje HTC Clouda. Prijava za nove korisnike zajednička je prijavi za korištenje računalnog klastera Isabella, samo se odabere polje Usluga HTC Cloud ili JupyterLab servisi.

Prijavu novog projekta i dodavanje korisnika isključivo radi voditelj projekta, mentor ili nositelj kolegija.


Sadržaj

Upute za voditelje projekta, nastavnike-mentore i nositelje kolegija

Podnošenje novog zahtjeva

    1. Korisnici se prijavljuju korištenjem elektroničkog identiteta AAI@EduHr.

    2. Za podnošenje novog zahtjeva, potrebno je kliknuti na poveznicu "Zahtjev za korištenjem".

Korisničko sučelje web stranice prijave

 
  3.a Zahtjev za korištenjem sastoji se od dva dijela. Opći dio zahtjeva izgleda kao na sljedećoj slici:

Zahtjev za korištenje

 • Razlog - navesti jedan od tri gore definirana razloga za korištenjem - istraživački projekt, izrada završnog rada ili disertacije ili izvođenje praktične nastave
 • Naziv - puni naziv istraživačkog projekta, završnog rada ili kolegija
 • Obrazloženje - detaljan opis potrebe za zahtjevnim računanjem (engl. High Performance Computing HPC) - vrsta analize, obrade podataka, aplikacije
 • Period korištenja - ovisno o razlogu potrebno je navesti
  • trajanje projekta u slučaju istraživačkih projekata
  • krajnji rok kojeg navodi nastavnik-mentor u slučaju izrade završnog rada ili disertacije
  • datuma završetka kolegija kojeg navodi nastavnik u slučaju izvođenja praktične nastave
 • Usluga
  • HPC Isabella - računalni klaster Isabella
  • HTC Cloud - upravljanje virtualnim poslužiteljima (OpenStack)
  • JupyterLab servisi

   Za pristup HTC Cloud-u odaberite opciju HTC Cloud

   Za pristup JupyterLab servisima odaberite opciju JupyterLab servisi

    3.b U slučaju istraživačkog projekta, potrebno je unijeti podatke o načinu financiranja projekta:

Zahtjev za korištenjem s označenim poljima financiranja projekta


 • Šifra - upisati dodijeljenu šifru projekta (npr. HRZZ-IP-XXXX-YY-WWWW)
 • Financiran od - izvor financiranja projekta
 • ZCI - odabrati ZCI ukoliko se projekt provodi u okviru ZCI-ja

    4.  Opcionalni dio zahtjeva

Opcionalni dio zahtjeva za korištenje

Dodatne informacije koje daju bolji uvid u način na koji će biti korišteni resursi računalnog klastera Isabella te pomažu Srcu u planiranju računalnih i spremišnih kapaciteta

 • Aplikacije koje će se koristiti - popis alata i korisničkih aplikacija koje održava Srce
 • Dodatne aplikacije koje je potrebno instalirati - navesti imena, linkove i dodatne informacije o aplikacijama koje se planiraju instalirati na Isabellu u okviru korištenja
 • Potrebna pomoć pri instalaciji dodatnih aplikacija - navesti ukoliko je potrebna pomoć Srca pri instalaciji aplikacija
 • Prosječan broj procesorskih jezgri po poslu
 • Prosječna količina radne memorije po poslu (u GB)
 • Prosječna količina privremenog prostora po poslu (u GB)
 • Ukupna količina spremišnog prostora (u GB)
 • Data Management Plan (DMP) - priložiti datoteku koja opisuje na koji način se planira upravljanje podacima tijekom projekta i nakon završetka projekta (vidi primjer)

    5. Po odobravanju projekta od strane Srca, podnositelj će dobiti e-mail obavijest.

Prijava korisnika

Voditelj projekta, nastavnik-mentor, odnosno voditelj kolegija korisnike može dodavati na stranici "Moji zahtjevi", pritiskom na gumb "Članstvo" pokraj odgovarajućeg projekta:

Moji zahtjevi na web stranici prijave zatim pritiskom na gumb "Dodaj člana":

Upravljanje članovima na web stranici prijavenakon čega je potrebno unijeti e-mail adresu korisnika kojeg želite dodati.

Polje unosa e-mail adrese

Kontaktne osobe

Voditelj može člana postaviti kao kontaktnu osobu. Kontaktna osoba može dodavati nove i brisati postojeće članove.

Prikaz položaja kontakne osobe u korisničkom sučelju

Produljenje trajanja

Ukoliko je došlo do produljenja trajanja projekta ili izrade završnog rada, voditelj ili kontaktna osoba može zatražiti produljenje na stranici "Moji zahtjevi", pritiskom na gumb "Produži":

Moji zahtjevi na web stranici prijave
Na sljedećem ekranu potrebno je unijeti novi datum završetka te obrazloženje produljenja:

Produženje zahtjeva na web stranici prijave

Upute za korisnike


Ukoliko projekt, završni rad, odnosno kolegij na kojemu radite nije prijavljen za korištenje usluge HTC Cloud, molimo Vas da se obratite voditelju svog projekta, nastavniku-mentoru ili voditelju kolegija da podnese zahtjev za korištenjem.

Ukoliko je Vaš projekt, završni rad ili kolegij već prijavljen za korištenje, zatražite voditelja da Vas prijavi kao korisnika .

Nakon što Vas voditelj prijavi, dobiti ćete e-mail u kojemu je potrebno kliknuti na gumb "Potvrdi prijavu":

E-mail prijave na projekt


 • No labels