Na ovoj stranici nalaze se upute za prijavu za korištenje računalnog klastera Isabella sukladno pravilniku. Na dijagramu dolje prikazana je procedura podnošenja zahtjeva i prijave korisnika.

Dijagram toka prijave

Prijava se obavlja na adresi: http://www.srce.unizg.hr/isabella/prijava.

Sadržaj

Upute za voditelje projekta, nastavnike-mentore i nositelje kolegija

Podnošenje novog zahtjeva

    1. Korisnici se prijavljuju korištenjem elektroničkog identiteta AAI@EduHr.

Login stranica za prijavu projekata

    2. Za podnošenje novog zahtjeva, potrebno je kliknuti na poveznicu "Zahtjev za korištenjem".

Prikaz forme zahtjeva za korištenje

 
  3.a Zahtjev za korištenjem sastoji se od dva dijela. Opći dio zahtjeva izgleda kao na sljedećoj slici:

Opći dio zahtjeva za korištenje

 • Razlog - navesti jedan od tri gore definirana razloga za korištenjem - istraživački projekt, izrada završnog rada ili disertacije ili izvođenje praktične nastave.
 • Naziv - puni naziv istraživačkog projekta, završnog rada ili kolegija.
 • Obrazloženje - detaljan opis potrebe za zahtjevnim računanjem (engl. High Performance Computing HPC) - vrsta analize, obrade podataka, aplikacije...
 • Period korištenja - ovisno o razlogu potrebno je navesti:
  • trajanje projekta u slučaju istraživačkih projekata,
  • krajnji rok kojeg navodi nastavnik-mentor u slučaju izrade završnog rada ili disertacije,
  • datuma završetka kolegija kojeg navodi nastavnik u slučaju izvođenja praktične nastave.
 • Usluga

    3.b U slučaju istraživačkog projekta, potrebno je unijeti podatke o načinu financiranja projekta:

Prikaz dijela forme za prijavu vezano za financiranje istraživačkog procesa


 • Šifra - upisati dodijeljenu šifru projekta (npr. HRZZ-IP-XXXX-YY-WWWW).
 • Financiran od - izvor financiranja projekta.
 • ZCI - odabrati ZCI ukoliko se projekt provodi u okviru ZCI-ja.

    4.  Opcionalni dio zahtjeva

Opcionalni dio zahtjeva za prijavu

Dodatne informacije koje daju bolji uvid u način na koji će biti korišteni resursi računalnog klastera Isabella te pomažu Srcu u planiranju računalnih i spremišnih kapaciteta.

 • Aplikacije koje će se koristiti - popis alata i korisničkih aplikacija koje održava Srce.
 • Dodatne aplikacije koje je potrebno instalirati - navesti imena, linkove i dodatne informacije o aplikacijama koje se planiraju instalirati na Isabellu u okviru korištenja.
 • Potrebna pomoć pri instalaciji dodatnih aplikacija - navesti ukoliko je potrebna pomoć Srca pri instalaciji aplikacija.
 • Prosječan broj procesorskih jezgri po poslu.
 • Prosječna količina radne memorije po poslu (u GB).
 • Prosječna količina privremenog prostora po poslu (u GB).
 • Ukupna količina spremišnog prostora (u GB).
 • Data Management Plan (DMP) - priložiti datoteku koja opisuje na koji način se planira upravljanje podacima tijekom projekta i nakon završetka projekta (vidi primjer).

    5. Po odobravanju projekta od strane Srca, podnositelj će dobiti e-mail obavijest.

Prijava korisnika

Voditelj projekta, nastavnik-mentor, odnosno voditelj kolegija korisnike može dodavati na stranici "Moji zahtjevi", pritiskom na gumb "Članstvo" pokraj odgovarajućeg projekta:

Promjena članstva na projektu zatim pritiskom na gumb "Dodaj člana":

Dodavanje novog člana na projektnakon čega je potrebno unijeti e-mail adresu korisnika kojeg želite dodati.

Dodavanje e-mail adrese novog člana na projektu

Kontaktne osobe

Voditelj može člana postaviti kao kontaktnu osobu. Kontaktna osoba može dodavati nove i brisati postojeće članove.

Dodavanje kontaktne osobe na projekt

Produljenje trajanja

Ukoliko je došlo do produljenja trajanja projekta ili izrade završnog rada, voditelj ili kontaktna osoba može zatražiti produljenje na stranici "Moji zahtjevi", pritiskom na gumb "Produži":

Produljenje trajanja projekta
Na sljedećem ekranu potrebno je unijeti novi datum završetka te obrazloženje produljenja:

Unos novog datuma završetka projekta te obrazloženje

Upute za korisnike


Ukoliko projekt, završni rad, odnosno kolegij na kojemu radite nije prijavljen za korištenje računalnog klastera Isabella, molimo Vas da se obratite voditelju svog projekta, nastavniku-mentoru ili voditelju kolegija da podnese zahtjev za korištenje Isabelle.

Ukoliko je Vaš projekt, završni rad ili kolegij već prijavljen za korištenje računalnog klastera Isabella, zatražite voditelja da Vas prijavi kao korisnika .

Nakon što Vas voditelj prijavi, dobiti ćete e-mail u kojemu je potrebno kliknuti na gumb "Potvrdi prijavu":

E-mail za potvrdu prijave na projekt
 • No labels