Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PDF File HR-OOZ_Zapisnik_Vijeca_20210910.pdf 527 kB Kristina Posavec Oct 26, 2021 10:41
 • No labels
 
PDF File HR-OOZ-0104-kriteriji_za_pristupanje-20210907.pdf 883 kB Kristina Posavec Sep 07, 2021 13:40
 • No labels
 
PDF File Poslovnik HR-OOZ_20210903.pdf 257 kB Kristina Posavec Sep 03, 2021 07:50
 • No labels
 
PDF File HR-OOZ-0102-Poslovnik_rada_Vijeca_Inicijative.pdf 194 kB Draženko Celjak Sep 02, 2021 18:01
 • No labels
 
Microsoft Word Document HR-OOZ-0101-radne_skupine_template_20210818.docx 21 kB Kristina Posavec Sep 02, 2021 13:57
 • No labels
 
PDF File HR-OOZ-0101-Radna_skupina_za_izradu_prijedloga_nacionalnog_plana_i_politika_otvorene_znanosti-20210901.pdf 672 kB Kristina Posavec Sep 01, 2021 08:38
 • No labels
 
PDF File HR-OOZ-0101-Radna_skupina_za_definiranje_strukture_i_nacela_HR-OO-20210901.pdf 678 kB Kristina Posavec Sep 01, 2021 08:37
 • No labels
 
PDF File HR-OOZ-0104-kriteriji_za_pristupanje-20210824.pdf 887 kB Kristina Posavec Aug 24, 2021 12:23
 • No labels
 
PDF File HR-OOZ-0101-Radna_skupina_za_definiranje_tehnoloških_načela.pdf 679 kB Kristina Posavec Aug 18, 2021 15:17
 • No labels
 
PDF File HR-OOZ-0101-Radna_skupina_za_definiranje_organizacijske_i_upravljačke_struktura.pdf 680 kB Kristina Posavec Aug 18, 2021 15:17
 • No labels
 
PDF File HR-OOZ-0101-Radna_skupina_za_izradu_prijedloga_nacionalnog_plana_i_politika_otvorene znanosti.pdf 673 kB Kristina Posavec Aug 18, 2021 15:17
 • No labels
 
Download All