Ovom funkcionalnošću nastavnicima je omogućen jednostavniji upis studenata, izravno iz ISVU-a i podjela u grupe prilikom upisa prema različitim kriterijima (npr. po spolu, načinu plaćanja, šifri kolegija iz ISVU-a, broju studenata u grupi i sl.). Nastavnici mogu odabrati i mogućnost automatskog upisa ili ispisa korisnika u e-kolegij.

Za upis studenata iz ISVU-a potrebno je u bloku Administracija → Administracija e-kolegija odabrati poveznicu Upis iz ISVU-a


Poveznica za upis iz ISVU-a

Slika: Poveznica za upis iz ISVU-aKartica Upis studenata iz ISVU-a

Ova kartica sadrži pregled svih studenata upisanih u kolegij u ISVU-u, a koji još nisu upisani u e-kolegij na sustavu Merlin.

Studenti se upisuju na način da se označe pojedini studenti ili svi na popisu (odabirom poveznice Odaberi sve/nijedan) i odabere dugme Spremi promjene na dnu popisa.


Kartica upis studenata iu ISVU-a

Slika: Kartica Upis studenata iz ISVU-a (imena studenata sakrivena su zbog zaštite osobnih podataka)


Primjer studenta koji nema upisanu korisničku oznaku

Slika: Primjer studenta koji nema upisanu korisničku oznaku AAI@EduHr elektroničkog identiteta u sustavu ISVU (ime studenta sakriveno je zbog zaštite osobnih podataka)


NAPOMENA

Ako se pored imena i prezimena pojedinoga studenta pojavi poruka „Student nema upisanu korisničku oznaku iz sustava AAI@EduHr“, to znači da studenta nije moguće upisati u e-kolegij. Upis je moguć nakon unosa podataka koji nedostaju. Preporučamo da te studente izvezete u CSV datoteku odabirom dugmeta Izvoz studenata bez AAI podataka te izvezenu datoteku dostavite studentskoj referadi kako bi dopunili podatke u ISVU-u.

Kartica Upis studenata u grupe iz ISVU-a


Ova kartica omogućava raspodjelu studenata u grupe po određenom kriteriju kojeg je moguće izabrati iz padajućeg izbornika Vrsta grupe. Prema odabranom kriteriju studenti će u e-kolegij biti upisani u grupe.


Kartica Upis studenata u grupe

Slika: Kartica Upis studenata u grupe


Kako bi nastavnicima u e-kolegiju bila dostupna mogućnost upisa studenata u grupe prema prijavi ispitnog roka, ISVU koordinator njihove ustanove treba u sustavu ISVU omogućiti sustavu Merlin pristup funkciji 926 - Pregled podataka o ispitima.


Kriterij Prijava ispitnog roka omogućava upis studenata u grupe prema prijavi ispitnog roka, a odnosi se na studente koji su upisali kolegij u trenutnoj akademskoj godini.


Kod odabira kriterija Prijava ispitnog roka svih studenata u e-kolegij će biti upisani svi studenti koji su prijavili ispit bez obzira u kojoj akademskoj godini su e-kolegij pohađali. Studenti upisani na taj način imat će pristup i svim aktivnotima i resursima u e-kolegiju.


NAPOMENA

U slučaju upisa studenata prema kriteriju Prijava ispitnog roka svih studenata obavezno je u kartici Postavke isključiti mogućnost automatskog ispisa studenata koji nisu u ISVU-u, kako sustav ne bi ispisao studente koji u sustavu ISVU nisu upisani u e-kolegij u trenutnoj akademskoj godini.

Kartica Postavke


U kartici Postavke nastavnik može uključiti sljedeće mogućnosti:

  1. Uključi automatski upis nastavnika iz ISVU-a – jednom dnevno sustav Merlin provjeravat će sve upisane nastavnike u e-kolegij. Svi nastavnici koji su ISVU-u, a nisu upisani u e-kolegij na sustavu Merlin bit će tada upisani. Nastavnici koji u ISVU-u imaju atribut redni broj nositelja bit će upisani u ulogu nositelja kolegija, dok će ostali nastavnici biti upisani u ulogu izvođača kolegija.
  2. Uključi automatski upis studenata iz ISVU-a – jednom dnevno sustav Merlin provjeravat će sve upisane studente u e-kolegij. Svi studenti koji su ISVU-u, a nisu upisani u e-kolegij na sustavu Merlin bit će tada upisani.
  3. Ispiši studente koji nisu u ISVU-u – jednom dnevno iz upisne metode Upis studenata iz ISVU-a bit će ispisani svi polaznici koji nisu upisani kao studenti u ISVU-u. Studenti upisani nekom drugom upisnom metodom i dalje će ostati upisani u e-kolegij.
  4. Automatski upis studenata u grupe iz ISVU-a – sustav upisuje studente u e-kolegij u grupe prema odabranoj vrsti.


Kartica Postavke

Slika: Kartica PostavkePrethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels