Dijelove e-kolegija ili e-kolegij u cijelosti nastavnik može spremiti na lokalno računalo ili neku prijenosnu memoriju. Takvo spremanje podataka može se koristiti za kopiranje aktivnosti i materijala iz jednoga e-kolegija u drugi.

Ako se želi napraviti prijenos e-kolegija iz jedne akademske godine u drugu, potrebno je izraditi njegovu sigurnosnu kopiju i prenijeti je u novi e-kolegij.

Za prijenos e-kolegija iz prethodne akademske godine u trenutnu akademsku godinu, potrebno je u bloku Administracija odabrati mogućnost Vraćanje e-kolegija iz prethodne akademske godine ili odabrati navedenu mogućnost iz izbornika za administraciju e-kolegija. Zatim iz izbornika s popisom e-kolegija odabrati naziv e-kolegija koji se želi vratiti iz prethodne akademske godine te opciju Spremi promjene. Nakon toga prikazat će se detalji sigurnosne kopije i detalji e-kolegija koji se vraća iz prethodne godine. U sljedećem koraku potrebno je odabrati želi li se sadržaj sigurnosne kopije vrataiti u trenutni e-kolegij ili u neki od postojećih kolegija. Nakon toga započinje procedura opisana od točke 4. u poglavlju "Unos podataka iz sigurnosne kopije (Restore e-kolegija)".

Vraćanje e-kolegija iz prethodne akademske godine

Slika: Vraćanje e-kolegija iz prethodne akademske godine

Cijeli e-kolegij ili pojedini resursi/aktivnosti e-kolegija iz Arhive e-kolegija prenose se u novi e-kolegij isključivo izradom sigurnosne kopije.

NAPOMENA

Poruka „Odabrana datoteka ne predstavlja standardnu Moodle datoteku sigurnosne kopije. Proces vraćanja e-kolegija će pokušati pretvoriti datoteku sigurnosne kopije u standardni oblik i zatim pokušati vratiti podatke sadržane u njoj“ se javlja ako se prenosi e-kolegij sa starijih inačica sustava Moodle. Potrebno je samo odabrati dugme Nastavi.

Prethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels