Tip pitanja Glazbena teorija vrsta je pitanja namijenjena podučavanju teorije glazbe.

Svaka od vježbi može se konfigurirati tako da se određeno pitanje nasumično generira nakon pokretanja aktivnosti. Nasumičnost pitanja može se temeljiti na skupu parametara konfiguriranih prilikom izrade ili uređivanja pitanja. Ovakav način izrade pitanje posebno je koristan za pitanja s intervalima i harmoničnim funkcijama.Opće postavke


Opće postavke pitanja Glazbena teorija

Slika: Opće postavke pitanja Glazbena teorija


U sekciji Opće postavke moguće je urediti sljedeće postavke:

  • Kategorija - Ako je nastavnik izradio kategoriju, moguće je odabrati željenu kategoriju unutar koje će se spremiti pitanje. U slučaju da se ne odabere neka druga kategorija, pitanje će se spremiti pod zadanu kategoriju.
  • Naziv pitanja - U ovo polje upisuje se naziv pitanja koji će biti vidljiv samo nastavnicima.
  • Tekst pitanja - U polje tekst pitanja upisuje pitanje koje će studenti vidjeti.
  • Status pitanja - Nastavnik može označiti odgovarajući status pitanja (spremno za korištenje ili nacrt (potrebna dorada)).
  • Broj bodova - Ova postavka predstavlja broj bodova koliko nosi trenutno pitanje ako se točno na njega odgovori.
  • Općenita povratna informacija - Ova je informacija koju student dobiva nakon što odgovori na postavljeno pitanje.Pitanje - opcije


Odabir vrste glazbenog pitanja

Slika: Odabir vrste glazbenog pitanja


U sekciji Pitanje - opcije prvo je potrebno odrediti Vrstu glazbenog pitanja. Moguće je izabrati između Vježbe pisanja ili prepoznavanja nota, tonaliteta, intervala, ljestvice, akorda, harmonijskih funkcija ili Unosa tipkovnicom. 

Ovisno o vrsti pitanja moguće je odabrati različite Strategije vrednovanja:

  • Sve ili ništa - odgovor se uspoređuje s točnim odgovorom. Ako je u potpunosti točan, student dobiva sve bodove, ali ako odgovor nije u potpunosti točan student ne dobiva ništa.
  • Parcijalni bodovi za svaku točnu notu - uspoređuje se zadani broj točnih nota s upisanim brojem točnih nota te se svaka točna nota boduje zasebno.

Od ostalih opcija, ovisno o vrsti pitanja, moguće je odabrati Ključ, Notu i Zadanu notu, Tonalitet, Smjer, Interval, Vrstu ljestvice, Temeljni ton akorda, Vrstu akorda, Harmonijsku funkciju te Moguće odgovarajuće harmonijske funkcije.

Ukoliko je odabrana opcija slučajnog odabira, tada se navedene opcije ne mogu mijenjati. Za svaku su nabrojani elementi koji će ući u izbor slučajnog odabira.


Prikaz pitanja slučajnog odabira

Slika: Prikaz pitanja slučajnog odabiraPostavke - ostalo


Postavke za višestruke pokušaje rješavanja

Slika: Postavke za višestruke pokušaje rješavanja


Za ovu vrstu pitanja koristi se sljedeća postavka:

  • Postavke za višestruke pokušaje rješavanjaOva postavka omogućava umanjivanje ostvarenih bodova kod ponovnog rješavanja pitanja. To se odnosi samo za adaptivni oblik testaodnosno, gdje je studentu dopušteno više pokušaja rješavanja istog pitanja. Ako je kazneni bod veći od 0, tada student gubi taj udio maksimalne ocjene nakon svakog uzastopnog pokušaja. Na primjer, ako je zadana ocjena za pitanje 10, a faktor kazne iznosi 0.2 (20%), zatim za svaki sljedeći pokušaj nakon početnog puta će nastati kazna od 0,2 x 10 = 2 boda.


Primjer pitanja Glazbena teorija

Slika: Primjer pitanja Glazbena teorijaPrethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels