To je pitanje napravljeno pomoću formata Cloze, a od studenta se traži da praznine u tekstu popuni ispravnim izrazima.

Dva su najčešća načina uporabe toga formata:

  1. Studentu se nude mogući odgovori (MC, MCH, MCV).


Primjer pitanja MULTICHOICE

Slika: Primjer pitanja MULTICHOICE


2. Studentu se prikazuje prazno mjesto za upis točnoga odgovora bez ponuđenih odgovora (SA, SAC, NM).


Primjer pitanja SHORTANSWER

Slika: Primjer pitanja SHORTANSWER


Nakon predaje odgovora, prelaskom miša preko padajućega izbornika dobije se povratna informacija koju je nastavnik napisao o izabranome odgovoru.

Odabirom ikone Uređivač za Cloze pitanje u TinyMCE uređivaču teksta te ikone u Atto HTML uređivaču teksta, otvara se sučelje za izradu pitanja.


Uređivač za pitanja vrste Cloze u TinyMCE uređivaču teksta

Slika: Uređivač za pitanja vrste Cloze u TinyMCE uređivaču teksta


Uređivač za pitanja vrste Cloze u Atto HTML uređivaču teksta

Slika: Uređivač za pitanja vrste Cloze u Atto HTML uređivaču teksta


U padajućem izborniku odabire se vrsta pitanja, a ponuđenim poljima upisuju se odgovori. Točan odgovor potrebno je označiti i dodijeliti mu 100 posto kako bi ga sustav prepoznao kao ispravnoga. Ostalim odgovorima dodjeljuje se 0 posto. Omogućeno je davanje i povratne informacije za točne i netočne odgovore. Nakon ispunjenja polja, odabere se dugme Umetni.

Sintaksa pitanja pojavljuje se u polju Tekst pitanja:

Umetni ispravnu {2:SHORTANSWER:=riječ#OK~*#Netočno} u tekst.

Umetni ispravnu {1:MULTICHOICE:=riječ#Točno~slovo#Netočno} u tekst.

Umetni ispravnu {1:SHORTANSWER:=riječ#Točno~%50%rečenicu#Djelomično točno} u tekst.

Srce je osnovano {2:NUMERICAL:=1971:1#Točno} godine.

Kod brojčanog se pitanja može postaviti tolerancija koja povećava raspon točnoga odgovora za upisani broj (zbog određene tolerancije od 1, u gornjemu se primjeru točnima smatraju godine 1970., 1971. i 1972.).

Objašnjenje sintakse:

{broj_ bodova : tip_pitanja : krivi odgovor#povratna informacija za krivi odgovor~=točan odgovor#povratna informacija za točan odgovor~%broj% djelomično točan odgovor#povratna informacija za djelomično točan odgovor}


Tip pitanja

Opis pitanja

MULTICHOICE (višestruki odabir) (MC)

označava način prikaza pitanja (više ponuđenih odgovora u padajućem izborniku)

MULTICHOICE_H (MCH)

pitanja se prikazuju vodoravno

MULTICHOICE_V

(MCV)

pitanja se prikazuju okomito

MULTICHOICE_S (MCS)

više ponuđenih odgovora u padajućem izborniku koji se prikazuju nasumičnim redoslijedom

MULTICHOICE_HS (MCHS)

ponuđeni odgovori prikazuju se vodoravno nasumičnim redoslijedom

MULTICHOICE_VS

(MCVS)

ponuđeni odgovori prikazuju se okomito nasumičnim redoslijedom

SHORTANSWER

(kratki odgovor)

(SA)

označava način prikaza pitanja (prazno mjesto za upis odgovora)

SHORTANSWER_C

(SAC)

raspoznaje razliku između velikih i malih slova (SA to ne može)

NUMERICAL

(brojčani)

(NM)

označava način prikaza pitanja (prazno mjesto za upis broja s mogućnošću tolerancije)

broj_ bodova

označava broj bodova koji se mogu dobiti za ispravan odgovor

=

označava točan odgovor

% broj %

za djelomično točne odgovore upisani broj označava postotak osvojenih bodova

~

odvaja odgovore

#

označava kraj odgovora i početak povratne informacije

*

zamjenjuje sve netočne odgovore za koje je potrebna povratna informacija (za pitanja SA, SAC i NM)

Točno / Netočno

primjeri povratne informacije

NAPOMENA

Kako bi se kod tipa pitanja MULTICHOICE_S, MULTICHOICE_HS i MULTICHOICE_VS ponuđeni odgovori prikazivali nasumičnim redoslijedom prilikom svakog pokušaja rješavanja testa, potrebno je u postavkama Testa mogućnost Izmiješaj redoslijed odgovora postaviti na Da.

Prethodna stranica


Sljedeća stranica

  • No labels