Kod ovog pitanja student treba unijeti pojmove koji nedostaju u rečenici. Pojmovi se biraju iz padajućeg izbornika.


Primjer pitanja Odabir riječi koje nedostaju

Slika: Primjer pitanja Odabir riječi koje nedostaju


Prilikom izrade pitanja potrebno je u polje Naziv pitanja upisati naziv (vidljiv samo nastavnicima), a u polje Tekst pitanja upisati sadržaj pitanja (vidljiv studentima u testu).


Postavke naziva i teksta pitanja

Slika: Postavke naziva i teksta pitanja


Tekst pitanja upisuje se kao u primjeru: "Bolje [[1]] u ruci, nego [[2]] na grani.". Polje [[1]] predstavlja prvi pojam koji je potrebno odabrati, a polje [[2]] drugi pojam.

U bloku Ponuđeni odgovori upisuju se svi pojmovi koji će biti ponuđeni studentu na odabir. Sustav će prepoznavati ispravne odgovore po njihovu redoslijedu, odnosno upisuju se prvo svi točni odgovori jedan ispod drugog za svaku skupinu (na slici vrabac i golub), a nakon toga netočni. Svaki odgovor pripada određenoj skupini (npr. A, B) koja označava mjesto upisa pojma u tekstu pitanja. Pa tako skupina A označava sve odgovore koji će biti ponuđeni za polje [[1]], skupina B za odgovore u polju [[2]] itd. Što je više ponuđenih odgovora, studentima je teže odabrati ispravan odgovor.

U bloku Ponuđeni odgovori moguće je označiti mogućnost da se prilikom prikaza pitanja u testu svaki put redoslijed ponuđenih pojmova izmiješa.

Kada je potrebno upisati više od 6 pojmova odabirom dugmeta Dodatnih praznih odgovora: 3 dodaju se po 3 nova pojma (ukupan broj nije ograničen).


Postavke odgovora na pitanje

Slika: Postavke odgovora na pitanje


U bloku Kombinirana povratna informacija omogućeno je upisivanje povratne informacije studentima nakon što upišu točan, djelomično točan ili netočan odgovor.

Blok Postavke za višestruke pokušaje rješavanja omogućuje dodjeljivanje kaznenih bodova za svaki ponovni pokušaj rješavanja. Svaki put kada student pogriješi, broj osvojenih bodova za pojedino pitanje umanjit će se za određeni postotak.

Tablica s primjerima


Prethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels