Vrsta pitanja Usporedba odgovora omogućuje napredniji oblik kratkog odgovora od jedne ili nekoliko rečenica. Ocjenjuje se uspoređivanjem s različitim odgovorima modela, koji su opisani pomoću sintakse podudaranja uzorka.

Glavne značajke pitanja su:

 • Sposobnost prepoznavanja pravopisnih grešaka, sa ili bez engleskog rječnika
 • Specificiranje sinonima i alternativnih fraza
 • Fleksibilan redoslijed riječi
 • Provjeru sličnosti riječiOpće postavke


Opće postavke pitanja Usporedba odgovora

Slika: Opće postavke pitanja Usporedba odgovora


U sekciji Opće postavke moguće je urediti sljedeće postavke:

 • Kategorija - Ako je nastavnik izradio kategoriju, moguće je odabrati željenu kategoriju unutar koje će se spremiti pitanje. U slučaju da se ne odabere neka druga kategorija, pitanje će se spremiti pod zadanu kategoriju.
 • Naziv pitanja - U ovo polje upisuje se naziv pitanja koji će biti vidljiv samo nastavnicima.
 • Tekst pitanja - U polje tekst pitanja upisuje pitanje koje će studenti vidjeti.
 • Status pitanja - Nastavnik može označiti odgovarajući status pitanja (spremno za korištenje ili nacrt (potrebna dorada)).
 • Broj bodova - Ova postavka predstavlja broj bodova koliko nosi trenutno pitanje ako se točno na njega odgovori.
 • Općenita povratna informacija - Ovu informaciju student dobije nakon što odgovori na postavljeno pitanje, bez obzira da li je odgovor ispravan ili ne.Opcije odgovora


Sekcije Opcije odgovora i Sinonimi

Slika: Sekcije Opcije odgovora i Sinonimi


U sekciji Opcije odgovora nalaze se opcije koje reguliraju na koji način će biti unesen odgovor te određena ograničenja. Moguće je odrediti:

 • Razlika između malih i VELIKIH slova - Opcija koja određuje je li za rješenje važna veličina slova.
 • Dopusti uporabu indeksa - Dopuštenje za korištenje indeksa, pa će tako unošenjem „H_2O“ biti prikazano H2O
 • Dopusti uporabu eksponenta - Dopuštenje za korištenje eksponenta, pa će tako unošenjem „a^2b“ biti prikazano a2b
 • Ako odgovor sadrži više od 20 riječi - Odabir hoće li se studentu prikazati upozorenje o prekoračenju broja slova
 • Znakovi kraja rečenice - Odredite znakove koje će sustav prepoznati kao kraj rečenice.
 • Pretvori u razmak - Odredite znakove koje će sustav pretvoriti u razmak prije prevođenja procesa podudaranja. Ova opcija omogućuje jednostavniji unos u slučaju da znakovi interpunkcije nisu bitni u odgovoru.
 • Model answer - Napišite jedan mogući odgovor na pitanje koji se smatra točnim.

U sekciji Sinonimi moguće je za određene riječi u odgovoru napisati njihove sinonime. Budući da se Beč na engleskom piše Vienna, u polje sinonima za Beč možemo upisati Vienna. Postavke - odgovori


Upis odgovora

Slika: Upis odgovora

U sekciji Odgovori moguće je podesiti sve varijante odgovora.

Odgovor se može upisivati ručno ili otvaranjem pomagača za stvaranje pravila. 

Ručni upis odgovora sastoji se od tri dijela:

 • opcija podudaranja, primjerice: mow (više o tome u nastavku)
 • riječi koje treba uskladiti, primjerice: crveno plavo žuto zajedno s posebnim znakovima u riječi
 • kombinacije logičkih i, ili i ne, primjerice: match_any()

U nastavku navodimo tri tablice koje će Vam pomoći u kreiranju odgovora. Prva tablica sadrži niz znakova koji se koriste za opcije podudaranja. Druga tablica sadrži posebne znakove kojima se može zamijeniti skupina znakova, grupirati riječi ili koristiti logičke izjave. U trećoj tablici nalaze se kombinacije kojima je moguće pokriti više odgovora.


Tablica 1: Opcije podudaranja

ZnakOpis
cDodatna slova
U bilo kojem dijelu riječi dozvoljava dodatna slova.
oRaspored riječi
Omogućava da kombinacija riječi koje čine odgovor mogu biti posložene u bilo kojem redoslijedu.
wDodatne riječi
Prihvaća one odgovore koji u sebi sadržavaju dodatne riječi od onih napisanih u odgovoru.
mrZamjena slova
Ukoliko je neko slovo u riječi koja je tražena zamijenjeno (primjerice, napisano je ulje, a ne ulja), dopušta da se ta pogreška zanemari i priznaje odgovor. Jedini zahtjev je da riječ mora imati najmanje četiri slova. Da bi ispravno radio, potrebno je dopustiti i prvu opciju (Dodatna slova).
mtZamjena dva slova
Ukoliko su dva slova u riječi zamijenjena (primjerice piše ujle, a treba ulje), tada se ta pogreška zanemaruje. Zahtjev je da riječ mora imati barem tri slova. Da bi ispravno radio, potrebno je dopustiti i prvu opciju (Dodatna slova).
mxDodatno slovo
Ukoliko je u riječi jedno dodatno slovo, zanemaruje ga i proglašava riječ točnom. Riječ mora imati barem tri slova. Da bi ispravno radio, potrebno je dopustiti i prvu opciju (Dodatna slova).
mfIzostanak slova
Ukoliko u riječi nedostaje slovo, zanemarit će tu grešku i javiti da je riječ ispravno napisana. Riječ mora imati barem četiri slova. Da bi ispravno radio, potrebno je dopustiti i prvu opciju (Dodatna slova).
mOva opcija omogućuje kombinaciju svih prethodnih slučajeva. Da bi ispravno radio, potrebno je dopustiti i prvu opciju (Dodatna slova).
Tablica 2: Posebni znakovi


Posebni znakoviSimbolOpis
Logičko IRazmak (space)Razmak između riječi ponaša se kao logičko I.
Logičko ILI|| Između riječi ponaša se kao logičko ILI.
Grupiranje riječi[ ]Ukoliko imamo više riječi koje možemo iskoristiti u logičkom ILI, tada ih možemo sve zapisati u uglatim zagradama. Ukoliko se radi od izrazima (dvije ili više riječi), koristimo |.
Jedan znak?Zamjenjuje bilo koji znak.
Skupina znakova*Zamjenjuje bilo koji niz znakova, uključujući i prazan znak.

Tablica 3: Tablica kombinacija za odgovore

KombinacijeOpisPrimjer
match_all()Sve opcije navedene u zagradi moraju biti istinite.

match_all(
match_mow(prvi)
match_mow(drugi)

)

match_any()Barem jedna od opcija mora biti istinita.

match_any(
match_mow(prvi)
match_mow(drugi)

)

not()Opcije u zagradama moraju biti lažne.not(
match_any(
match_mow(prvi)
match_mow(drugi)
)
)


Postavke - Ostalo


Postavke za višestruke pokušaje rješavanja

Slika: Postavke za višestruke pokušaje rješavanja


Za ovu vrstu pitanja koriste se sljedeće postavke:

 • Postavke za višestruke pokušaje rješavanja – Omogućuje umanjivanje ostvarenih bodova ukoliko se pitanje ponovno rješava. To se odnosi se samo za to pitanje kad se koristi u testu pomoću adaptivnog moda - odnosno, gdje je studentu dopušteno više pokušaja po pitanju čak i unutar istog pokušaja u testu. Ako je faktor kazne viši od 0, tada student gubi taj udio maksimalne ocjene nakon svakog uzastopnog pokušaja. Na primjer, ako je zadana ocjena za pitanje 10, a faktor kazne iznosi 0.2 (20%), zatim za svaki sljedeći pokušaj nakon početnog puta će nastati kazna od 0,2 x 10 = 2 boda.


Primjer pitanja Usporedba odgovora

Slika: Primjer pitanja Usporedba odgovoraPrethodna stranica

Sljedeća stranica

 • No labels