Za razliku od pitanja s višestrukim odabirom, kod ovoga je pitanja moguće dobiti bodove isključivo ako se označe svi ispravni odgovori. Ako se označe samo pojedini točni odgovori, ali ne i svi, student će dobiti nula bodova.

U polje Naziv pitanja upisuje se naziv koji će biti vidljiv samo nastavnicima, a u polje Tekst pitanja upisuje se pitanje koje će korisnici vidjeti.


Postavke pitanja Isključivi višestruki odabir

Slika: Postavke pitanja Isključivi višestruki odabir


Ako je uključena mogućnost Izmiješati redoslijed odgovora, redoslijed odgovora je za svaki pokušaj rješavanja slučajan, pod pretpostavkom da je u postavkama testa omogućena i opcija "Izmiješaj redoslijed odgovora".

Broj bodova određuje težinu pitanja, a može se, po potrebi, mijenjati u pojedinome testu.

U ovome su pitanju svi ispravni odgovori jednako vrijedni, a da bi sustav prepoznavao ispravne odgovore potrebno ih je označiti odabirom mogućnosti Točan odgovor kod upisivanja svakoga pojedinog odgovora. Odgovori kod kojih ova mogućnost nije uključena smatrat će se netočnim.


Prethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels