Abecedno poredane poveznice na sve aktivnosti i resurse koji su dostupni u e-kolegiju (npr. Zadaće, Rječnici, Forumi, Testovi itd.) nalaze se u bloku Aktivnosti kojeg je moguće dodati u stupcu s blokovima uz desni rub sučelja. 


Popis aktivnosti i resursa u e-kolegiju

Slika: Popis aktivnosti i resursa u e-kolegiju


Odabirom pojedine poveznice dobiva se popis svih istovrsnih aktivnosti, primjerice popis svih foruma ili rječnika u e-kolegiju. Na taj se način korisnicima (nastavnicima i studentima) olakšava pregled i odabir željenih aktivnosti.


Prikaz rječnika u e-kolegiju

Slika: Prikaz rječnika u e-kolegijuObavijest o ažuriranju sadržaja aktivnosti/resursa

U postavkama svih aktivnosti i resursa dostupna je mogućnost Pošalji obavijest o promjeni sadržaja koju nastavnik može označiti prilikom dodavanja nove aktivnosti/resursa ili ažuriranja sadržaja postojeće aktivnosti/resursa, ako želi o tome poslati obavijest studentima.


Slika: Obavijest o izmjeni sadržajaPrethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels