Za dodavanje uloga odaberite poveznicu Sudionici → Upis korisnika ili iz bloka Administracija → Administracija e-kolegija → Korisnici → Upis korisnika.

Uloge u sustavu za e-učenje Merlin odgovaraju razini ovlasti koje sudionik ima u određenomu e-kolegiju. Svaki korisnik može dodjeljivati samo one uloge koje su za barem jednu razinu niže od vlastite uloge.


Uloga

Ovlasti

Nositelj kolegija

Nositelji kolegija mogu u potpunosti uređivati svoje e-kolegije. Navedeni su u Redu predavanja kao nositelji tog kolegija.

Izvođač kolegija

Izvođači kolegija imaju iste mogućnosti kao i nositelji kolegija.

Online asistent

Online asistenti pomažu u uređivanju e-kolegija, ali nemaju mogućnost ocjenjivanja. Imaju uvid u sve studente no ne mogu upisivati nove i uređivati postojeće ocjene. Imaju mogućnost izrađivanja pitanja za test i dodavanja istih u aktivnost Test.

Demonstrator

Demonstratori mogu dodavati nove resurse, aktivnosti (osim testa) i datoteke u e-kolegij kao pomoć nastavniku. Nemaju pristup ocjenama studenata ni kroz pojedinu aktivnost ni u Ocjenama.

Student

Studenti mogu pristupiti resursima i sudjelovati u aktivnostima koje su im omogućene u e-kolegiju.

Gost

Gosti mogu pristupiti samo e-kolegijima u kojima im je dopušten pristup i pri tome imaju ograničene mogućnosti pristupa resursima i sudjelovanja u aktivnostima.


Za svaki se modul mogu dodijeliti veće ovlasti pojedinim korisnicima koje će imati samo za taj resurs/aktivnost. Takve se ovlasti određuju u kartici Lokalno dodijeljene uloge u postavkama pojedine aktivnosti ili resursa.


Lokalno dodijeljene uloge

Slika: Lokalno dodijeljene uloge


Prethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels