Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EUGridPMA je pripremio dokument u kojem su navedene preporuke za spremanje i zaštitu certifikata. Korisnicima se preporuča da prouče dokument i postupaju u skladu s preporukama. Dokument je moguće pronaći na sljedećoj adresi: [1].

  • No labels