Sveučilišni računski centar (Srce) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Izjava o pristupačnosti - sustav za e-učenje Merlin
Izjava o pristupačnosti - sustav za e-učenje MoD
Izjava o pristupačnosti - sustav za e-učenje MuS
Izjava o pristupačnosti - sustav za online tečajeve Centra za e-učenje
Izjava o pristupačnosti - testni sustav za e-učenje Merlin
Izjava o pristupačnosti - demo sustav za e-učenje Merlin
Izjava o pristupačnosti - E-portfolio sustava Merlin
Izjava o pristupačnosti - E-portfolio sustava MoD

  • No labels