You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Current »

Dobrodošli na Wiki CRO NGI-ja.

Na ovim stranicama trenutačno možete pronaći:

Sadržaj stranica će se proširivati sa uputama za uspostavu klasterskih i grid servisa, općenitim člancima o klasterskim i grid tehnologijama, dokumentacijom o rješenjima uobičajenih problema u radu sustava, uputama za korištenje korisničkih aplikacija te raznim drugim sadržajima.
  • No labels