U primjeru konfiguracije koriste se odvojeni management i klijentski VLAN:

 • AP MGMT (VLAN 100)
 • eduroam (VLAN 411) 

Switchport prema AP-u konfiguriran je na sljedeći način:

 • UNTAGGED za AP MGMT
 • TAGGED za eduroam i AP MGMT

Adresa RADIUS poslužitelja u primjeru: 161.53.2.69

RADIUS portovi u primjeru: 1812 i 1813

Management mreža za AP u primjeru: 10.10.10.0/24

Mreža za eduroam korisnike u primjeru: 10.111.0.0/16

Obje mreže imaju izlaz prema Internetu.

Korištena oprema

Aerohive AP230 (HiveOS 10.0.10.2)

ExtremeCloud IQ (21.1.20.27)

Konfiguracija

Aerohive Networks AP-ovi su cloud managed te za konfiguraciju i upravljanje zahtijevaju povezanost sa privatnim ili javnim oblakom.
Detaljan popis portova koje je potrebno propustiti između AP-a i clouda nalazi se na stranici proizvođača.

CLI

Ukoliko u management VLAN-u ne postoji DHCP, potrebno je ručno podesiti mrežne postavke AP-a

 1. Konfiguracija mrežnih postavki AP-a:

  interface mgt0 ip 10.10.10.151 255.255.255.0
  ip route default gateway 10.10.10.1
  

GUI

 1. Povežite se na ExtremeCloud IQ i kliknite na ikonu ONBOARD u gornjem lijevom kutu

 2. Unesite serijski broj AP-a u odgovarajuće polje te kliknite Next te nakon toga Finish

 3. Nakon nekoliko minuta provjerite da li je AP-povezan na ExtremeCloud IQ klikom na karticu MANAGE > DEVICES

 4. Izradite novu mrežnu politiku klikom na karticu CONFIGURE > NETWORK POLICIES > ADD NETWORK POLICY
  Označite tipove uređaja za koji kreirate policy, upišite ime te kliknite na Save

 5. Na kartici WIRELESS NETWORK odaberite + za dodavanje nove mreže i odaberite All Other Networks (standard)

 6. Podesite postavke bežične mreže:

  Pod Name (SSID) i Broadcast Name unesite ime bežične mreže eduroam

  U sekciji SSID Usage > SSID AUTHENTICATION odaberite Enterprise kao način autentikacije
  Key Management postavite na WPA2-802.1X
  Kao Encryption Method odaberite CCCP (AES)

  U sekciji Authentication Settings kliknite na + za dodavanje novog RADIUS poslužitelja

 7. Pod RADIUS Server Group Name unesite ime grupe prema želji
  Na kartici EXTERNAL RADIUS SERVER kliknite + za dodavanje novog poslužitelja

 8. Pod Name unesite ime vašeg RADIUS poslužitelja
  Pod IP/Host Name odaberite + za dodavanje nove IP adrese ili DNS imena poslužitelja

 9. Pod Name unesite ime poslužitelja a pod Host Name unesite DNS ime poslužitelja te nakon toga kliknite SAVE IP OBJECT

 10. Pod Server Type označite Authentication i Accounting te u polja Port unesite odgovarajuće portove 
  U polje Shared Secret unesite lozinku definiranu na RADIUS poslužitelju i kliknite SAVE EXTERNAL RADIUS

 11. Na popisu poslužitelja označite prethodno kreirani poslužitelj te kliknite SAVE RADIUS

 12. U sekciji User Access Settings kliknite na + pod Default User Profile za kreiranje novog korisničkog profila

 13. Pod User Profile Name upišite ime profila te kliknite na + za definiranje VLAN-a

 14. Pod Name upišite ima VLAN-a
  Pod VLAN ID upišite ID VLAN-a i kliknite SAVE VLAN

 15. (Opcionalno): Na kartici SECURITY omogučite opciju Firewall Rules

 16. (Opcionalno): Na kartici SECURITY > IP Firewall kliknite na ikonicu za odabir predefiniranih pravila

 17. (Opcionalno): Odaberite profil vatrozida Guest-Internet-Access-Only koji će korisnicma omogućiti pristup internetu uz zabranu pristupa internim resursima.
  Kliknite na SELECT IP FIREWALL

 18. Završite kreiranje profila klikom na SAVE USER PROFILE

 19. Završite kreiranje profila eduroam bežične mreže klikom na SAVE

 20. Odaberite karticu ADDITIONAL SETTINGS > POLICY SETTINGS > Device Credentials

  Pod Root Administrator unesite administratorske korisničke podatke za pristup uređaju

  Kliknite SAVE te nakon toga na NEXT

 21. Pod karticom DEPLOY POLICY odaberite Eligible kako bi se prikazali uređaji na koje možete primjeniti kreiranu mrežnu politiku
  Odaberite jedan ili više uređaja na koje želite primjeniti mrežnu politiku te kliknite na UPLOAD

 22. Odaberite Update Network Policy and Configuration > Delta Configuration Update
  (Opcionalno) Odaberite Upgrade IQ Enging and Extreme Network Switch Images > Upgrade to the latest version

 23. Sa lijeve strane prebacite se na karticu CONFIGURE > DEVICES
  Odaberite jedan ili više uređaja te odaberite ACTIONS > ASSIGN COUNTRY CODE

 24. Odaberite Croatia  i kliknite SAVE nakon čega će se AP ponovo pokrenuti

 25. Nakon ponovnog pokretanja AP-a i njegovog spajanja na ExtremeCloud IQ spojite se na eduroam bežičnu mrežu
  Provjerite uspješno spajanje na MANAGE > CLIENTS

 26. Podesite ostale postavke prema potrebama i prema dizajnu bežične mreže
 • No labels