Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataNakon pokretanja virtualni poslužitelja, možete dohvatiti IP adrese na upravljačkoj ploči Compute → Instances 

Pomoću protokola SSH i RDP spajate se na dodijeljenu IP adresu.

Protokol SSH

Za spajanje na virtualni poslužitelj potrebna je IP adresa posložitelja i korisničko ime. Korisničko ima je ime operativnog sustava npr. za CentOS→"centos", Ubuntu→"ubuntu" itd.

Linux

Ako koristite neki od Linux OS-a, virtualnom poslužitelju možete pristupiti iz komandne linije koristeći naredbu:

ssh OSposlužitelja@IPadresa

Windows

Ako koristite Windows OS, za pristup virtualnom poslužitelju potrebno je instalirati SSH klijent (npr. Putty).

Nakon instalacije i pokretanja, na početnom ekranu programa Putty, u polje Host Name (or IP address) potrebno je upisati:

OSposlužitelja@IPadresa

te zatim kliknuti na gumb Open.

Protokol RDP

Prije spajanja na RDP potrebno se prijaviti preko konzole na upravljačkoj ploči i promjeniti lozinku

Compute→Instances→Console

Pritisnite Send CtrlAltDel, upišite korisničko ime Admin i lozinku koju ste ubacili kao meta podatak. Upišite novu lozinku.

Pokrenite Remote Desktop na vašem računalu


Unesite IPadresu i odaberite Connect

Uneiste korisničko ime Admin i novu lozinku,


  • No labels