Kako bi korisnicima olakšali dijeljenje i pohranu podataka koji su generirani korištenjem računalnih resursa Srca, implementirali smo mogućnost direktnog pristupa sustavu Puh s pristupnog čvora teran.srce.hr. Nakon registracije na sustav Puh potrebno je generirati app password.

Nakon ovog koraka, potrebno se spojiti na teran.srce.hr, te unutar korisničkog home direktorija kreirati radni direktorij puh s kojim ćemo povezati sustav Puh.

mkdir -p $HOME/puh

Kako bi se povezali sa sustavom Puh potrebno je izvršiti naredbu

teran2puh AAI@EduHr_identitet app_password

Ukoliko je sve isprano napravljeno, unutar novokreiranog direktorija nalaze se sve datoteke koje korisnik ima na sustavu Puh. Upload, download, migraciju... podataka sa sustava puh vršimo pomoću naredbi u terminalu kao da je riječ o regularnom direktoriju.

Po završetku korištenja sustava Puh potrebno je izvršiti naredbu 

fusermount -u $HOME/puh
  • No labels