Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Značke predstavljaju novi trend u obrazovanju za vrednovanje studenata usmjeren prvenstveno na povećanje motivacije kod studenata.

Dok se ocjene dodjeljuju za odrađene zadatke, testove i sl., značke se mogu dodjeljivati i za zalaganje, izniman doprinos u grupnome radu, posebno kreativno rješenje i ostala postignuća  i na taj način dodatno motivirati studente.

Za dodjelu znački nastavnik može odabrati određene kriterije koje postavlja u e-kolegiju ili značku može dodijeliti ručno kada smatra da je zaslužena.

Broj znački u pojedinome e-kolegiju nije ograničen.

Značke dodijeljene kroz sustav Merlin vidljive su u osobnome profilu svakoga korisnika. Da bi tu značku korisnik prebacio u druge sustave, potrebno je to napraviti preko centralnoga sustava za pohranu znački, Badgr Backpack (https://badgr.com/) koji zamjenjuje dosadašnji sustav za pohranu Mozilla Backpack. Značka iz sustava Merlin sprema se na sustav Badgr te potom na sljedeći željeni sustav.


  • No labels