09:30-10:00Registracija ispred dvorane E

Dvorana E
10:00-11:30

Radionica: "Obrni svoju nastavu" - zašto i kako inovirati svoju nastavu kako bi došli do svakog studenta?
izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (za radionicu je potrebno donijeti svoje računalo, te se registrirati na ChatGPT)

Jedan od ključnih ciljeva obrazovanja jeste uvođenje pristupačnoga, efikasnog i efektivnog poučavanja i učenja. Brojna su istraživanja koja pokazuju kako promjene u digitalnoj tehnologiji značajno utječu na razvoj obrazovanja, naročito e-obrazovanja, stvarajući pritom uvjete za znatno otvorenije i fleksibilnije okruženje za učenje i poučavanje. Brzim razvojem i primjenom digitalnih tehnologija otvaraju se brojne nove mogućnosti u poučavanju i učenju koje od nastavnika traže da budu u korak s promjenama. U cilju iskorištavanja punog potencijala koji pruža digitalna tehnologija pokazalo se potrebnim na smislen način uskladiti tehnološke i njima prilagođene pedagoške pristupe u nastavnom procesu. Odgovarajuće promjene u pedagoškom pristupu podrazumijevaju značajnu promjenu paradigme učenja i poučavanja u kojoj fokus više nije usmjeren na sadržaj koji se želi prenijeti već na ishode učenja i kompetencije koje student treba usvojiti (engl. outcome-based education). U skladu s promjenama, pored razvoja digitalnih kompetencija nastavnika (povećana digitalna pismenost i vještine korištenja digitalnih tehnologija na kreativan/inovativan način), neophodno je unaprjeđivati i razvijati promjenama primjerene pedagoške kompetencije nastavnika. To podrazumijeva redefiniranje njihove uloge koja sada postaje izuzetno važnom jer kroz dizajn učenja planiraju i osmišljavaju aktivnosti u asinkronom i sinkronom radu, prate i moderiraju nastavni proces, čije rezultate na kraju procjenjuju i vrednuju. Kroz kontinuirano usavršavanje potrebno je nastavnike pripremiti za svrhovitu primjenu inovativnih digitalnih pedagogija, alata i dizajna učenja, postavljanje ostvarivih ciljeva i ishoda učenja te primjenu strategija i metoda primjerenih novom obrazovnom okruženju.

Cilj radionice koja će se voditi prema modelu obrnute učionice je upoznati polaznike s nastavnim modelom „obrnute učionice“ kao inovativnim pristupom u nastavnom procesu baziranom na ishodima učenja, primijeniti u praksi pristup „obrnute učionice“ te kroz primjere dobre prakse upoznati ih s njegovim prednostima i nedostacima, pokazati na koji se način mogu koristiti mogućnosti umjetne inteligencije (ChatGPT) u dizajnu učenja baziranom na pristupu obrnute učionice te kako se u kontaktnoj nastavi vođenoj prema principima obrnute učionice studenti mogu potaknuti na aktivni angažman.


Moderatorica: Tona Radobolja
11:40-12:10

Obrni, okreni... uvrnuto jeste samo ako flipneš
izv. prof. dr. sc. Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Beogradu

Bio: Lekar. Učitelj. Po završenim studijama godinu dana radio na Institutu za mentalno zdravlje. Nakon toga započeo akademsku karijeru na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostić" Medicinskog fakulteta u Beogradu, na kojem se još uvek nalazi. Magistrirao neuronauke na Centru za multidisciplinarne studije, i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Od 1999. kada je kreirao prvi onlajn kurs, aktivno se bavi istraživanjima i praksom onlajn učenja/nastave, odnosno primenom obrazovne tehnologije u medicnskoj edukaciji. Pre 18 godina (22.12.2004.) pokrenuo Reticulum - danas zvanični portal za onlajn nastavu Medicinskog fakultetau Beogradu. Kreator i jedan od moderatora onlajn kursa histologije i embriologije. Školske 2015./2016. , na Medicinskom fakultetu pokrenuo predmete iz medicinske edukcaije - "Uvod u medicinsku edukaciju" i "eUčenje u medicinskoj edukaciji".

Autor programa za trening univerzitetskih nastavnika i saradnika o teorijskim i praktičnim principima onlajn nastave, koji je do sada prošlo više od 1000 nastavnika i saradnika svih univerziteta u Srbiji. Također, jedan od koautora programa "Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija" za nastavnike biomedicinskih fakulteta u Srbiji, razvijenog u okviru Erazmus+ projekta ReFEEHS (program je prvi put realizovan 2017./2018.). Od 2013. nastavnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu na predmetima "Osnove eUčenja" i "Metodika nastave biomedicinskih predmeta". Također, nastavnik na predmetu "Metodika nastave" na Medicinskom fakultetu. Sertifikovani eLearning Tutor i instrukcioni dizajner (eLearning Akademija - 2006/2007). eLearning konsultant WUS Austria i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Član međunardnih udruženja AMEE (Association for Medical Education in Europe), Innovative Teachers i EDEN (European Distance and eLerning Network) kao i eLearning Task Force Serbia. Član Obrazovnog foruma. Predsednik UO Moodle Mreže Srbije i Asocijacije za medicinsku edukaciju u Srbiji.

Tema: U prezentaciji će biti predstavljena postignuća 514 studenata I godine studija medicine, u školskoj 2022./2023., na više različitih testova. Svi studenti imali su standardna predavanja i mikroskopske vežbe (ukupno 135 časova). Treći oblik nastave bio je različit za dve grupe ispitanika. Prva grupa (346) pohađala je tradicionalne seminare (30 časova nastave). Druga grupa studenata je umesto seminara pohađala onlajn kurs (po hibridnom modelu) u okviru kojeg su osim lekcija, testova, različitih foruma studentima bile organizovane i onlajn interaktivne sesije (korišćenjem BBB-a). Na testovima je za procenu znanja korišćen i CBM način ocenjivanja (Certainty-Based Marking).


Prezentacija


Snimka

12:10-12:30Pauza za kavu

Dvorana E
12:30-13:30

Radionica: Ponovna uporaba interaktivnih sadržaja u formatu H5P
Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Na radionici ćemo istražiti načine ponovne uporabe interaktivnih sadržaja u formatu H5P, njihovo preuzimanje, mijenjanje i dijeljenje. Neke vrste H5P-sadržaja omogućuju umetanje jednostavnijih H5P-aktivnosti, poput umetanja pitanja u prezentacije, skupove pitanja i slično. Također ćemo se osvrnuti i na važnost metapodataka koji opisuju neki sadržaj, a posebno na licencije, kako bi ponovna uporaba bila uspješno ostvarena i u pravnom, a ne samo u tehničkom smislu.

Polaznici će tijekom radionice, ako žele, moći paralelno isprobavati ove mogućnosti na testnom sustavu Srca (slobodno ponesite vlastito prijenosno računalo), no radionicu je moguće pratiti i kao pokazno predavanje, bez rada na računalu.


Dvorana M

Moderatorica: Ana Zemljak Pećina
12:30-12:50

BigBlueButton 2.6. i Moodle – novosti (i to nije sve!)
Jasmin Klindžić, Lara Kovačić Žagmestar, Josipa Pavelić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

U prezentaciji će biti predstavljene novosti u videokonferencijskom alatu BigBlueButton inačice 2.6. BigBlueButton je u potpunosti integriran u Moodle od inačice 4.x i namijenjen je održavanju predavanja na daljinu, konzultacija, rasprava i slično. Nove mogućnosti u inačici 2.6 omogućavaju još kvalitetnije korištenje tog alata u hibridnoj i potpuno online nastavi. Osim predstavljanja novosti, usporedit ćemo nove mogućnosti i zahtjeve korisnika u dosadašnje 3 godine korišten ja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Prezentacija

12:50-13:10

Building e-portfolios in Moodle
Mateja Bevčič, Sveučilište u Ljubljani

This presentation will focus on the creation of e-portfolios within the Moodle LMS. E-portfolios allows students to collect their learning achievements, showcase thinking and grow over time. By combining e-portfolios with the features of Moodle, a comprehensive learning environment is created. Study explores the implementation process and the challenges faced in building an e-portfolio. The evaluation focuses on student participation, self-reflection and assessment practices. The results show the positive impact of e-portfolios on students' learning experiences. Study contributes to research on e-portfolios and highlights the effective use of Moodle as a platform for facilitating meaningful reflection and assessment of students.


Prezentacija

13:10-13:30

Evaluation of blended learning within Moodle with SAMR model
Sanja Jedrinović, Sveučilište u Ljubljani

In the presentation we will focus on a case study evaluating the implementation of blended learning within Moodle at the University of Ljubljana. The study uses the SAMR model, a framework for assessing the impact of technology on teaching and learning, to analyze the course design and student outcomes. It explores the effectiveness of this approach in enhancing student engagement, satisfaction, and skill development. Results indicate p ositive effects on student performance and satisfaction, highlighting the value of blending learning. The findings enhance understanding of effective blended learning practices, emphasizing Moodle's effectiveness in enhancing student learning experiences.


Prezentacija

13:30-13:50

10 najvažnijih prednosti Moodle Workplace
Nikolche Shulevski, Lern.link GmbH- Moodle Partner Germany

Moodle Workplace je poboljšana verzija Moodle LMS-a, posebno dizajnirana za preduzeća i organizacije. Nudi personalizovane puteve učenja, programe, sertifikate i automatizovane tokove rada kako bi proces učenja i razvoja bio efikasniji. Sa karakteristikama kao što su organizacione jedinice, višestanarstvo, dinamička pravila i napredni izveštaji, podržava upravljanje obukom zaposlenih i razvoj veština. Moodle Workplace podstiče saradnju, komunikaciju i kontinuirano unapređenje kako bi se isp unili zahtevi modernog radnog mesta i povećao zadržavanje i učinak zaposlenih.


Prezentacija


Dvorana B
12:30-14:00

Radionica: Kako izraditi aktivnost lekcija u sustavu Moodle?
Tea Čičko, Tona Radobolja, Srce (na radionicu je potrebno donijeti svoje računalo)

Aktivnost Lekcija jedna je od kompleksnijih aktivnosti u sustavu Moodle. Ova aktivnost omogućava učenje novih sadržaja i provjeru znanja / usvojenosti sadržaja osiguravajući time individualizirani put učenja studenta. Nastavnici će izraditi jednu lekciju te dobiti brojne savjete na što treba obratiti pažnju prilikom izrade lekcije.

13:30Druženje uz kavu
  • No labels