1. Na kojoj adresi je dostupan sustav za webinare?
2. Kako se mogu prijaviti u sustav za webinare?
3. Mogu li se prijaviti u sustav za webinare ako nemam elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr?
4. Koje tehničke preduvjete je potrebno ispuniti kako bi se uspješno mogao koristiti sustav za webinare?
5. Tko ima pravo otvaranja virtualne sobe za webinare?
6. Kako mogu otvoriti virtualnu sobu za webinare?
7. Otvaranje sobe za webinare kroz sustav za e-učenje Merlin.
8. Za koje potrebe mogu koristiti virtualnu sobu za webinare?
9. Koliko sudionika može istovremeno biti prijavljeno u jednu sobu za webinare?
10. Koji su načini pristupanja sobi za webinare?
11. Koje je uloge moguće ostvariti u virtualnoj sobi za webinare?
12. Ima li domaćin sobe mogućnost dodjeljivanja i mijenjanja uloga sudionicima u sobi?
13. Imam uključenu mogućnost samo jednog govornika u isto vrijeme (Enable Single Speaker Mode), ali ostali sudionici webinara me ne čuju. U čemu je problem?
14. Naplaćuje li se usluga korištenja sustava za webinare?
15. Gdje mogu vidjeti osnovne informacije o sobi za webinare?
16. Mogu li snimiti webinar?
17. Na koji način mogu pristupiti snimci webinara?
18. Kako mogu urediti postojeću snimku webinara?
19. Na koji način mogu spremiti snimku webinara na lokalno računalo?
20. Može li se u sustavu za webinare snimka webinara podijeliti u dvije snimke?
21. Postoji li mogućnost konverzije snimke webinara u neki drugi format?
22. Zašto studenti ne mogu pristupiti snimci webinara koja je postavljena u kolegij na sustavu za e-učenje Merlin?
23. Na koji način u virtualnoj sobi omogućiti grupni rad studenata?
24. Može li se naknadno preimenovati snimka webinara?
25. Ulaskom u virtualnu sobu dodijeljena mi je uloga polaznika iako sam u virtualnu sobu upisan u ulozi domaćina.
26. Gdje mogu vidjeti izvještaj o održanim webinarima i polaznicima webinara?1. NA KOJOJ ADRESI JE DOSTUPAN SUSTAV ZA WEBINARE?

Sustav za webinare dostupan je na adresi connect.srce.hr

Na vrh

2. KAKO SE MOGU PRIJAVITI U SUSTAV ZA WEBINARE?

U centralnu aplikaciju sustava za webinare moguće se prijaviti putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr ili putem lokalnog korisničkog računa, dok se u otvorenu virtualnu sobu osim prethodno navedenih načina moguće prijaviti i kao gost ako je domaćin to omogućio.

Na vrh

3. MOGU LI SE PRIJAVITI U SUSTAV ZA WEBINARE AKO NEMAM ELEKTRONIČKI IDENTITET U SUSTAVU AAI@EDUHR?

Korisnicima koji nemaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr iznimno se može otvoriti lokalni korisnički račun pomoću kojeg se mogu prijaviti u sustav za webinare.

Na vrh

4. KOJE TEHNIČKE PREDUVJETE JE POTREBNO ISPUNITI KAKO BI SE USPJEŠNO MOGAO KORISTITI SUSTAV ZA WEBINARE?

Od tehničkih preduvjeta za uporabu sustava za webinare potreban je pristup Internetu, internetski preglednik te kamera i slušalice s mikrofonom za dodatne mogućnosti.

Na vrh

5. TKO IMA PRAVO OTVARANJA VIRTUALNE SOBE ZA WEBINARE?

Pravo na otvaranje virtualne sobe za webinare i ulogu domaćina u njoj imaju djelatnici visokih učilišta.

Na vrh

6. KAKO MOGU OTVORITI VIRTUALNU SOBU ZA WEBINARE?

Korisnici koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr prilikom otvaranje virtualne sobe za webinare trebaju ispuniti online obrazac W2, a korisnici bez elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr popunjavaju online obrazac W1.

Na istoj web stranici dostupan je i Priručnik za rad sa sustavom za webinare, animacije o sustavu te Pravilnik o korištenju sustava za webinare.

Na vrh

7. OTVARANJE SOBE ZA WEBINARE KROZ SUSTAV ZA E-UČENJE MERLIN.

Nastavnici koji imaju otvoren kolegij u sustavu za e-učenje Merlin mogu otvoriti virtualnu sobu za webinare neposredno iz sustava Merlin odabirom poveznice Webinar u bloku Virtualna soba za webinare.

Na vrh

8. ZA KOJE POTREBE MOGU KORISTITI VIRTUALNU SOBU ZA WEBINARE?

Virtualna soba za webinare može se koristiti za predavanja, sastanke, konzultacije i različite oblike suradnje i skupnog rada.

Na vrh

9. KOLIKO SUDIONIKA MOŽE ISTOVREMENO BITI PRIJAVLJENO U JEDNU SOBU ZA WEBINARE?

U jednu sobu za webinare istovremeno može biti prijavljeno do 100 sudionika.

Na vrh

10. KOJI SU NAČINI PRISTUPANJA SOBI ZA WEBINARE?

  • izravno upisivanjem URL-adrese virtualne sobe u internetski preglednik
  • iz centralne aplikacije sustava za webinare odabirom dugmeta Ulazak u virtualnu sobu unutar kartice Virtualna soba za webinare 
  • kroz blok Virtualna soba za webinare unutar sustava za e-učenje Merlin


Na vrh

11. KOJE JE ULOGE MOGUĆE OSTVARITI U VIRTUALNOJ SOBI ZA WEBINARE?

U virtualnoj sobi za webinare moguće su sljedeće uloge:

  • Domaćin (Host)
  • Predavač (Presenter)
  • Sudionik (Participant)

Na vrh

12. IMA LI DOMAĆIN SOBE MOGUĆNOST DODJELJIVANJA I MIJENJANJA ULOGA SUDIONICIMA U SOBI?

Da, domaćin sobe ima mogućnost dodjeljivanja i mijenjanja uloga sudionicima u sobi kao i promijeniti svoju ulogu.

Na vrh

13. IMAM UKLJUČENU MOGUĆNOST SAMO JEDNOG GOVORNIKA U ISTO VRIJEME (ENABLE SINGLE SPEAKER MODE), ALI OSTALI SUDIONICI WEBINARA ME NE ČUJU. U ČEMU JE PROBLEM?

U izborniku Audio potrebno je isključiti Single Speaker Mode, jer kada je ta mogućnost uključena govornik može uključiti mikrofon samo kada je svim drugim sudionicima mikrofon isključen.

Na vrh

14. NAPLAĆUJE LI SE USLUGA KORIŠTENJA SUSTAVA ZA WEBINARE?

Usluga korištenja sustava za webinare je za korisnike iz akademske zajednice besplatna.

Na vrh

15. GDJE MOGU VIDJETI OSNOVNE INFORMACIJE O SOBI ZA WEBINARE?

U centralnoj aplikaciji sustava za webinare na adresi webinari.srce.hr/home u kartici Virtualna soba za webinare ili u bloku Virtualna soba za webinare u sustavu Merlin.

Na vrh

16. MOGU LI SNIMITI WEBINAR?

Svaki webinar može se snimiti, snima se sve što se događa u glavnoj sobi u pogledu polaznika, a domaćin može započeti i zaustaviti snimanje kada mu to odgovara.

Na vrh

17. NA KOJI NAČIN MOGU PRISTUPITI SNIMCI WEBINARA?

Snimci webinara moguće je pristupiti preko kartice Snimke u centralnoj aplikaciji sustava za webinare koja je dostupna na adresi webinari.srce.hr/home ili u bloku Virtualna soba za webinare na sustavu Merlin.

Na vrh

18. KAKO MOGU UREDITI POSTOJEĆU SNIMKU WEBINARA?

Snimka se uređuje unutar kartice Snimke odabirom poveznice Uredi pored naziva snimke. Uređivanje snimke dostupno je samo domaćinima sobe.

Na vrh

19. NA KOJI NAČIN MOGU SPREMITI SNIMKU WEBINARA NA LOKALNO RAČUNALO?

Da bi se snimka webinara pohranila na lokalno računalo, u kartici Snimke treba odabrati poveznicu Spremi na računalo. Snimku treba pregledati u cijelosti da bi se mogla spremiti ili prekinuti snimanje odabirom dugmeta Stop and Save, ako se želi pohraniti samo dio snimke. Preuzimanje snimki na računalo dostupno je samo domaćinima sobe.

Vrijeme pohranjivanja snimke webinara na lokalno računalo traje jednako dugo kao i sam webinar.

Na vrh

20. MOŽE LI SE U SUSTAVU ZA WEBINARE SNIMKA WEBINARA PODIJELITI U DVIJE SNIMKE?

U samom sustavu za webinare jedna snimka se ne može podijeliti u dvije snimke, kao niti više snimki spojiti u jednu. Ako je korisniku takva mogućnost potrebna, snimku može preuzeti na računalo te ju urediti u nekom alatu za obradu video zapisa.

Na vrh

21. POSTOJI LI MOGUĆNOST KONVERZIJE SNIMKE WEBINARA U NEKI DRUGI FORMAT?

Snimka se može pohraniti na lokalno računalo u .mp4 ili .flv formatu. Naknadno je moguće napraviti konverziju snimke u neki drugi format pomoću odgovarajućeg softvera.

Na vrh

22. ZAŠTO STUDENTI NE MOGU PRISTUPITI SNIMCI WEBINARA KOJA JE POSTAVLJENA U KOLEGIJ NA SUSTAVU ZA E-UČENJE MERLIN?

Korisnici sustava za e-učenje Merlin koji imaju ulogu studenta u kartici Snimke mogu vidjeti samo webinare koje im je nastavnik odobrio (javni ili zaštićeni pristup). Nastavnik treba snimku webinara postaviti javnom ili zaštićenom da bi joj studenti mogli pristupiti.

Na vrh

23. NA KOJI NAČIN U VIRTUALNOJ SOBI OMOGUĆITI GRUPNI RAD STUDENATA?

Sudionici se tijekom webinara mogu organizirati u skupine (manje radne grupe). Domaćin može izraditi skupine odabirom pregleda po skupinama (Breakout Room View) u bloku Attendees te odabirom dugmeta (Create a new Breakout Room).

Na vrh

24. MOŽE LI SE NAKNADNO PREIMENOVATI SNIMKA WEBINARA?

Moguće je promijeniti naziv snimke, ali samo kroz sučelje centralne aplikacije sustava Adobe Connect na sljedeći način:

  1. Potrebno se prijaviti novoj sesiji na sustav za webinare na adresi webinari.srce.hr/home/
  2. Nakon prijave u sustav, u izborniku s lijeve strane odabire se virtualna sobu za webinare u kojoj se nalazi snimka te se odabere poveznica Ulazak u Adobe Connect Meeting Information. U novoj kartici se otvara sučelje centralne aplikacije sustava Adobe Connect.
  3. Odabirom poveznice Recordings te klikom na naziv željene snimke otvaraju se informacije o snimci te se iz izbornika Actions odabirom Edit Information upisuje novo ime snimke i spreme se promjene.

Nakon što se izmjeni ime snimke, ista će biti odmah vidljiva i u e-kolegiju na sustavu Merlin nakon što se osvježi stranica.

Na vrh

25. ULASKOM U VIRTUALNU SOBU DODIJELJENA MI JE ULOGA POLAZNIKA IAKO SAM U VIRTUALNU SOBU UPISAN U ULOZI DOMAĆINA.

Kako bi se prekinula trenutna aktivna sesija u kojoj ste u sobu prijavljeni kao polaznik, potrebno je ugasiti web preglednik (sve otvorene prozore preglednika) te se ponovno prijaviti u novoj sesiji web preglednika.

Na vrh

26. GDJE MOGU VIDJETI IZVJEŠTAJ O ODRŽANIM WEBINARIMA I POLAZNICIMA WEBINARA?

Izvještaj o održanim webinarima, kao i popis sudionika pojedinog webinara, dostupan je samo domaćinima u pristupnoj aplikaciji sustava za webinare u kartici Izvještaji. Pristupnoj aplikaciji sustava za webinare potrebno je pristupiti u novoj sesiji web preglednika, ako ste prethodno pristupali samoj virtualnoj sobi.

Na vrh


  • No labels