Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ova vrsta pitanja vrlo je slična pitanju Kratki odgovor, ali se Brojčano pitanje rabi samo za upis brojčanoga odgovora. Brojčani odgovor sustav prepoznaje u danome rasponu i preračunava u sve postavljene jedinice s određenom dopuštenom pogreškom.

U polje Naziv pitanja upisuje se naziv koji će biti vidljiv samo nastavnicima, a u polje Tekst pitanja upisuje se pitanje koje će korisnici vidjeti.


Postavke pitanja Brojčano pitanjeImage Modified

Slika: Postavke pitanja Brojčano pitanje


U slučaju brojčanoga zadatka korisnik treba upisati točnu brojčanu vrijednost. Nastavnik može omogućiti više odgovora koje će smatrati ispravnima pa i prihvatljivu pogrešku, ako to želi.

Za sve ponuđene odgovore treba upisati postotak ocjene koju odgovor nosi, a moguće je upisati i povratnu informaciju studentu za svaki odgovor.

Polje Mjerne jedinice omogućava odabir načina ocjenjivanja odgovora. Tako je moguće ocijeniti brojčani odgovor i mjernu jedinicu, ili samo brojčani odgovor ako mjerna jedinica nije obavezna. Polja Oblik unosa mjerne jedinice i Mjesto jedinice određuju način unosa mjerne jedinice u odgovoru i mjesto na kojemu će se nalaziti (ispred ili iza brojke).

Postoji mogućnost upisa više različitih mjernih jedinica koje se mogu priznati kao točne.


Primjer množitelja mjernih jedinicaImage Modified

Slika: Primjer množitelja mjernih jedinica


Primjer: Zadatak je zadan u A (amperima), a student ga je izračunao u mA. Sustav će, ako je postavljena mogućnost više različitih mjernih jedinica, sam izračunati vrijednost u A.

Blok Postavke za višestruke pokušaje rješavanja omogućuje dodjeljivanje kaznenih bodova za svaki netočan odgovor. Za svaki ponovni pokušaj rješavanja, broj bodova će se umanjiti za određeni postotak.


Prethodna stranica

Sljedeća stranica