Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Vrijeme održavanja

9:00 - 10:00

Mjesto održavanja

Online

Prisutni

 • Draženko Celjak (Srce) 
 • Ivana Dević (SVKST)
 • Matko Horvat (Srce)
 • Karlo Hrenović (IRB)
 • Ljiljana Jertec Musap (Srce)
 • Jakov Marin Vežić (Srce)

Ispričali se

 • Marko Orešković (NSK)
 • Zlata Vukelić (SVKRI)

Dnevni red

 1. Usklađivanje Dabra s OpenAIRE smjernicama
  1. Odabir verzije s kojom se radi usklađivanje: v4 (2018.) ili v4.1-rc1 (2021.)
  2. Provjera postoje li u metapodatkovnim opisima u Dabru svi obavezni podaci koje zahtijeva v4 i koji opcionalni podaci postoje
  3. Mapiranje rječnika Dabra na rječnike koje definira v4
  4. Mapiranje financijera
 2. Razno

Bilješka

 1. Usklađivanje Dabra s OpenAIRE smjernicama
  1. Odabir verzije s kojom se radi usklađivanje: v4 (2018.) ili v4.1-rc1 (2021.)
   1. Zaključak: s obzirom da verzija 4.1 uvodi uglavnom opcionalne novosti radit ćemo implementaciju zadnje odnosno 4.1 verzije
  2. Provjera postoje li u metapodatkovnim opisima u Dabru svi obavezni podaci koje zahtijeva v4 i koji opcionalni podaci postoje
   1. Izrađena je analiza i zaključeno da Dabar podržava sve što je obavezno te većinu toga što je uvjetno obavezno i preporučeno pa za usklađivanje Dabra sa smjernicama nisu nužne promjene u metapodatkovnim opisima.
   2. Do  dodat će se u analizu nazivi/labele polja u Dabru na koje se pojedini element smjernica odnosi kako bi bilo jasno mapiranje između elemenata smjernica i metapodataka u Dabru.
  3. Mapiranje rječnika Dabra na rječnike koje definira v4
   1. Napravljeno je mapiranje dijela KR, ostatak će biti odrađen do . U KR-u će ostati mapiranje na rječnike iz OpenAIRE smjernica v3 i dodat će se mapiranje na rječnike koje definira OpenAIRE smjernica v4.1.
  4. Mapiranje financijera
   1. Nove smjernice uvode opcionalni element Identifikator financijera. Kako se uskoro planira razvoj razmjene s bazom projekata u CroRISu, usklađivanje ćemo raditi bez tog opcionalnog podatka, a po implementaciji razmjene s CroRIS-om uključit će se i identifikator financijera u razmjenu.
 2. Razno
  1. Dogovoreno je da će sljedeći sastanak biti održan u razdoblju od   do .