Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dobrodošli na Wiki CRO NGI-ja.

Na ovim stranicama trenutačno možete pronaći:

Sadržaj stranica će se proširivati sa uputama za uspostavu klasterskih i grid servisa, općenitim člancima o klasterskim i grid tehnologijama, dokumentacijom o rješenjima uobičajenih problema u radu sustava, uputama za korištenje korisničkih aplikacija te raznim drugim sadržajima.