Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Katalog Radni odnos sadrži popis svih radnih odnosa koji se mogu evidentirati za nastavnike a otvara se odabirom izbornika Studijski program, Katalozi  te opcije Radni odnos.

Image Added

Slika 1. Prozor Radni osnos