Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se mrežne stranice demo stranice demo sustava za e-učenje Merlin (https://moodle2demo.srce.hr/).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su usklađene djelomično usklađene sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sljedeći sadržaj neusklađen je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019):

U sadržaju se ne koriste adekvatni HTML5 elementi ili nisu u potpunosti prilagođeni (odnosi se na naslove, tablice, opise slika i grafikona te forme). Osim toga, neke poveznice nisu deskriptivne, neki video zapisi nemaju titlove ni transkript teksta, a uz datoteke se ne navode dodatne informacije.

Sadržaji mrežnih stranica koji su kvalificirani kao arhiva (sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.) nisu obuhvaćeni područjem primjene primjenjivog zakonodavstva te nisu niti usklađeni sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

...

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na na mrežnim stranicama stranicama demo sustava za e-učenje Merlin objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

...

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik korisnik mrežnih stranica demo stranica sustava za e-učenje MerlinMoodle demo nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Srce nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.