Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se mrežne stranice sustava za e-učenje MoD (https://mod.srce.hr).

Sustav za e-učenje MoD je platforma koju za objavu sadržaja koriste treće strane te za pristupačnost njihovog sadržaja Srce ne odgovara.

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su usklađene sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1.

...