Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

StatusvCPURAMJavna IP adresaIzloženost Cyber napadu na javnoj adresiVolume (Ukoliko je instanca izrađena s Volume opcijom)
Active Instance(tick)(tick)(tick)(tick)(tick)
Shut off(tick)(tick)(tick)(error)(tick)
Shelve Instance(error)(error)(tick)(error)(tick)
Delete Instance(error)(error)(error)(error)(tick)

Dugoročni

...

poslužitelji

Ukoliko virtualni poslužitelj planirate povremeno koristiti kroz duži vremenski period potrebno je osigurati da disk (Volume) vašeg poslužitelja bude sačuvan i nakon brisanja virtualnog poslužitelja.

...