Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

U sustav će se postupno uključivati završeni programski moduli, a tako će se proširivati i ovaj sustav uputa. Trenutno su u sustavu dostupni sljedeći programski moduli:

...


Kontakt

Za sva pitanja vezano uz CroRIS, komentare i prijedloge u vezi funkcioniranja dostupnih programskih modula, kao i razvoja cijelog sustava, molimo javite se na našu kontakt adresu: croris@srce.hr. unos novih i ispravke postojećih zapisa obratite se timu za korisničku podršku na croris@irb.hr.
Za rješavanje tehničkih pitanja obratite se na croris@srce.hr