Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Informacijski sustav Mozvag 2 nastao je za potrebe novog ciklusa reakreditacije visokih učilišta - pokrenutog 2017. godine. Sustav se sastoji od samostojećih modula koje koriste djelatnici AZVO-a i visoka učilišta:

  • Mozvag 2 AZVO
  • Mozvag 2 Visoko učilište

i web aplikacije:

Podaci ustanova će biti prebačeni iz sustava Mozvag u sustav Mozvag 2 prema rasporedu kojeg određuje AZVO.

Image RemovedImage Added

Info

Informacijski sustav Mozvag sastoji se od samostojećih modula koje koriste djelatnici AZVO-a i visoka učilišta:

  • Mozvag Studijski programi
  • Mozvag Audit
  • Mozvag Visoka učilišta

i web aplikacije:

...

korišten za (re)akreditaciju prije 2017. godine ugašen je 17. svibnja 2021.