Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Temeljni akt koji se odnosi na HKO je Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, br. 22/2013„Narodne novine“, broj 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21), koji je donesen u veljači 20132021. godine. Na temelju članka 12., stavka 3. i članka 14. stavka 6. tog Zakona, donesen je i Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, br. 6296/20142021), temeljni akt kojim se propisuje Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, osnovnog predmeta informatizacije koju ovaj dokument opisuje.

...