Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pozivamo sve urednike čiji su repozitoriji registrirani u OpenAIRE-u da obave registraciju v4 sučelja ukoliko to već nisu napravili. Upute za registraciju su dostupne na mrežnim stranicama Dabra u odjeljku Kako registrirati v4 sučelje u OpenAIRE-u?. Ako smatrate da vam treba dodatna pomoć vezana uz registraciju slobodno nam se javite na dabar@srce.hr.

Još uvijek je otvoren anketni upitnik za urednike i korisnike repozitorija u Dabru o vrsti sadržaja za koji bi se trebala omogućiti pohranu tijekom budućeg razvoja sustava Dabar. Anketa je dostupna za popunjavanje do 10. rujna 2022., a pristupiti joj se može na poveznici https://forms.gle/18DryatmUmzhuJtc6.

Objavljen je novi tečaj Dokumentacija i anonimizacija istraživačkih podataka koji je nastao u suradnji s Hrvatskom zakladom za znanost i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. Tečaj je namijenjen svima koji žele saznati više o izradi Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP) koji je potreban pri prijavi projekata Hrvatske zaklade za znanost, zatim dokumentiranju i opisivanju te anonimizaciji istraživačkih podataka. Tečaj je dostupan putem sustava za online tečajeve Srca u kategoriji Tečajevi o platformama, alatima i dobrim praksama u životnom ciklusu istraživanja.