Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postavke se odnose za korisnike aplikacije Srca za restorane: https://issp.srce.hr/restoranklijent/

Za ispis računa koristi se: EPSON TM-T88V Receipt printer

Na tržištu postoje i novije inačice ovog printera, ali postavke su identične.

Kod ispisa računa kroz internet preglednik (slike prikazuju Google Chrome) potrebno je postaviti slijedeće postavke:

Image Added Image Added Image Added


Zatim, na zadnjoj slici odaberite izbornik naziva "Napredne postavke" koji se nalazi u prvom redu i kada se prozor učita, u njemu odaberite Napredne postavke:

Image Added

Napredne postavke će na računalo preuzeti dodatne upravljačke programe specifične za priključeni printer.

Unutar naprednih postavki postavite najsporiju brzinu ispisa kako bi kvaliteta ispisa bila najveća. Povećanjem brzine printera, smanjuje se kvaliteta i otisak na papiru.

Ne zaboravite spremiti postavke (Postavi, Apply). Postavke je potrebno samo jednom definirati.

Image Added